Browsing Archives

מסורת

מָסוֹרֶת  –  טרדיציה, מנהג שעובר מאב לבן, מדור לדור

השורש: מ.ס.ר

שם תואר: מָסוֹרתִי

כל דור מוסר את המנהגים לדור הבא.

חלק מהישראלים אינם מקיימים את כל המצוות אבל שומרים על המסורת ומקיימים מנהגים רבים. הם אנשים מַסוֹרתִיִים.

דוגמאות:

הוא לא דתי ולא חילוני. הוא מסורתי.

במשפחה שלנו יש מסורת: בכל יום הולדת עורכים ארוחה משפחתית. התפריט נבחר על ידי חתן השמחה.

 

הערך מסורת נמצא בידיעות:

 16.05.16, 10.07.1608.08.1602.09.1605.12.16 14.12.1609.02.17, 12.02.1719.03.17

24.04.1715.06.1707.12.1715.12.1728.12.1722.01.1814.02.1825.02.18,

 08.03.1810.04.1815.04.18,

13.05.1804.06.1805.06.1828.06.1808.08.1804.10.18, 02.12.1807.05.1931.05.1903.06.1911.06.1927.06.19,

15.17.19, 04.08.19, 03.10.19, 05.12.19, 29.04.20, 30.04.20, 21.05.20, 15.11.20, 07.12.20, 22.12.20, 04.04.21, 07.04.21, 08.04.21, 06.06.21, 06.07.21, 22.07.21, 11.08,21, 03.05.22, 23.05.22, 27.05.22, 30.05.22, 10.06.22, 05.07.22, 20.07.22, 14.11.23, 18.03.24, 20.03.24, 28.03.24, 31.03.24, 09.05.24, 03.06.24 05.06.24, 15.06.24