מילים ומושגים

הקיף

הִקִיף – הלך סביב הדבר וחזר למקום שממנו יצא

כולל

מכר למישהו סחורה שעליה ישלם בעתיד, לא עכשיו

השורש: נ.ק.ף

שם הפועל: להקיף

שם הפעולה: הַקָפָה

בשמחת תורה עושים הקפות עם ספרי תורה

שם עצם: הֶיקֵף

דוגמאות:

הם הקיפו אותו בחיבוקים.

הם הקיפו את החצר בגדר.

היא שמנה. קשה להקיף אותה בשתי ידיים.

ערכנו דיון מקיף בנושא. דנו בכל השאלות החשובות.

הוא לומד בתיכון מקיף חדרה.

אנחנו קונים בהקפה במכולת שליד הבית.

חברת הביטוח בדקה מה היקף הנזק שגרמה השריפה.

 

הערך הקיף נמצא בידיעות:

 26.07.16, 06.06.1720.07.1725.12.1718.03.1827.05.1830.07.1806.11.1824.11.18,

17.12.1801.01.1922.01.1904.07.19, 05.08.19, 17.11.19, 20.11.19, 07.01.20, 31.03.20, 26.05.20, 19.07.20, 20.07.20, 03.08.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 25.01.21, 01.03.21, 14.03.21, 27.05.21, 17.11.21, 27.12.21, 17.01.22, 17.01.22, 23.01.22, 28.01.22, 19.07.22, 11.08.22, 21.11.23, 03.12.23, 11.01.24, 17.06.24, 27.06.24