Browsing Archives

ז׳ באלול תשפ״א 15.08.21

יום ראשון ז' באלול תשפ"א 15.08.21


06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בזַן הדלתא

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 5,868 נִדבקים חדשים, 494 מהחולים במַצָב קשה, 83 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,622

06:10: קופות החולים הֵחֵלו לְחַסן בני 50 ומעלה במָנה השלישית של החיסון

06:10: כ-860 אלף בני 50 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: מֶחְקָר רִאשוני בביה"ח שיבא מַצְבִּיעַ על עלייה ברָמַת הנוגדָנים בדָמָם של מי שקיבְּלו את המָנה השלישית של החיסון 

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: נשיא פולין חתם על 'חוק הרְכוש הפולני'

06:10: שר החוץ יאיר לפיד הורה למְמוּנָה על השַגרירות בוורשה לחזור מיד לישראל לְהִתְיַיעֲצוּיוֹת 

06:10: יותר מ-300 הרוגים ו-1,800 פצועים ברַעַש האדמה שפקד את האיטי אתמול 

06:10: עֶשרות אלפֵי מטיילים ירדו בסוף השבוע לדָרום כדי לִצְפּוֹת במְטַר המטאורים

06:10: התַחזית: עומֶס חום כָּבֵד בכל אזורי הארץ

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!