Browsing Category

השפה העברית

איפה נמצאת הפריפריה?

איפה נמצאת הפריפריה?
הצילום: ויקיפדיה

איפה נמצאת הפריפריה?

רק לא בשוליים!

האקדמיה ללשון העברית פרסמה השבוע קריאה לציבור להציע חלופה עברית למילה הלועזית פריפריה.

במודעה נכתב גם כי ההצעה שעלתה בוועדה המקצועית באקדמיה היא – שוּלָה (במלרע. ההדגשה על ההברה האחרונה) – צורת נקבה מן המילה שוּל, שוּלַיים.

הפרסום גרם תגובות קשות מצד אזרחים רבים ובהם אנשי הפריפריה, אנשי חברה ופוליטיקאים. הם ראו בה פגיעה באנשי הפריפריה."האזרחים הגרים בגליל ובנגב ולאורך הגבולות – הם הם החלוצים של שנות האלפיים. הם המרכז ולא השוליים" – אמרו.

בעקבות הרעש התקשורתי הודיע נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור משה בר-אשר, כי האקדמיה מסירה את ההצעה.

 

הישראלים שואלים. האקדמיה ללשון העברית עונה

הישראלים שואלים. האקדמיה ללשון העברית עונה

מה השאלות הנפוצות בענייני השפה העברית?

במזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית מתקבלות מדי חודש יותר מ-1,300 פניות (כ- 15,000 פניות בשנה) של הציבור בנושאי לשון.

הפניות מגיעות מכל שִכבוֹת הציבור:

פקידים במוסדות ממשלתיים, נציגי המשטרה וצה"ל, מערכת המשפט, מרצים וסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, עובדי חֲבָרוֹת ומפעלים, עורכים ומתרגמים, כותבי ספרים ומשוררים, מורים ותלמידים, אזרחים מן השורה וגם ילדים.

לעתים באות בקשות לעזרה בניסוח של הזמנה לאֵירוּעים משמחים, ולְהַבדיל – של כיתוב על מַצֵבה.

יש המבקשים עזרה בבירור מַשמַעוּתוֹ של שם לילד או לילדה או בעִברוּת שם משפחה.

אחרים מבקשים הַכרָעָה בוויכוח או בהִתערבוּת על שאלת לשון. וכבר התקבלו מכתבי תודה כמו זה: "בגללכם נצא למסעדה על חשבוני, אבל לפחות הכרענו בוויכוח" או "בזכותכם מישהי תכין לי קפה כל השבוע".

יש שאלות שאוֹפְייָנִיוֹת לתקופה מסוימת:

למשל בימות החורף השאלה הנְפוֹצה היא אם מרק אוכלים או שותים, ואילו בקיץ שואלים מה ההבדל בין ארטיק לקרטיב. בסוף שנת הלימודים שואלים 'מה ההבדל בין חופש לחופשה'.

נפוצות מאוד הַצָעוֹת לחידושי מילים, ובהן גם הצעות של ילדים:

"להשמיך" (לכסות בשמיכה), "לשרוול" (להפשיל שרוולים), "מנפחה" (במקום משאבה), "מגזריים" (במקום מספריים).

באֲתַר האקדמיה יש טופס מיוחד לשאלות בענייני לשון. לפני שהפונים שולחים את שאלתם הם מוזמנים לבדוק אם יש לה תשובה באתר. במהלך השנים האחרונות התפרסמו באתר מאות תשובות, בייחוד על השאלות החוזרות.

תמר קציר, המרכזת את מערך התשובות, אומרת:

"בזכות השאלות אין יום שלא לומדים בו דבר חדש," ומוסיפה: "אנחנו מִשתַדלִים להשיב על השאלות בתוך זמן קצר ומַקפִּידִים לתת תשובות מקצועיות ומוּסמָכוֹת.

הציבור לא נשאר אָדִיש. ולא פעם מתקבלים מכתבי תודה נרגשים המחממים את הלב."

 

הקישור לפניות הציבור באתר האקדמיה:

http://hebrew-academy.org.il/topic/sheelot_teshuvot/

איך אומרים בעברית?

איך אומרים בעברית?

איך אומרים בעברית?

תִשאֲלוּ את הטלפון החכם

הידיעה פורסמה לראשונה בג' בחשוון תשע"ה 27.10.14

אם אתם רוצים לדעת מהי הַחֲלוּפָה העברית למילה לועזית, כל שעליכם לעשות הוא לחפש את התשובה

באתר האקדמיה ללשון העברית.

את התשובה אפשר לקבל גם בייִשׂוּמוֹן "החלופון" המופיע במתכונת חדשה לשימוש בטלפונים החכמים ובמחשבי הלוח.

בחלופון יותר מאלפיים מילים לועזיות וחלופותיהן העבריות בלִוויית הסברים קצרים.

בחלופון נלמד, למשל, כי 'חֲלוּפָה' היא החלופה העברית למילה אלטרנטיבה

וכי 'יִישׂוּמוֹן' הוא החלופה העברית למילה אפליקציה.

הנה כתובת אתר האקדמיה ללשון העברית:

http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx


בצילום: דף הבית של אתר האקדמיה ללשון העברית

בצילום: דף הבית של אתר האקדמיה ללשון העברית