Browsing Archives

ט״ז בתמוז תשפ״ב 15.07.22

יום שישי ט"ז בתמוז תשפ"ב 15.07.22


07:10: היועֶצֶת המִשפטית לממשלה לשר הביטחון: אפשר לְמַנוֹת את הרַמַטְכָּ"ל הבא גם בתְקופת הבְּחירות

07:10: מְחיר הלֶחֶם שבְּפִיקוּחַ צָפוי לעלות ביום ראשון בשיעור של 11%-36%

07:10: סעודיה: נִפְתַח את המֶרְחָב האֲוִוירִי שלנו לכל חֶבְרוֹת התְעוּפה

07:10: ארצות הברית מְבָרֶכֶת את סעודיה על ההַחְלָטָה ההִיסטורית לפתוח את המֶרְחָב האֲוִוירִי שלה לכל חֶבְרוֹת התְעוּפה

07:10: ביקור ביידן: נְשיא ארה"ב נִפגש אתמול עם ראש הממשלה יאיר לפיד, עם נְשיא המדינה ועם יו"ר האופוזיציה

07:10: ראש מֶמְשֶלֶת ישראל ונְשיא ארה"ב חָתמו על 'הַצְהָרַת ירושלים' המְאַשֶרֶת את המְחוּיָבוּת המִתמשכת של ארצות הברית לביטְחון ישראל ואת השותָפות האסטרטגית בין ארצות הברית לישראל

07:10: נְשיא המְדינה הֶעֱניק לנְשיא ארה"ב את עִיטּור הנָשיא

07:10: הרצוג בטֶקֶס הַעֲנָקַת עִיטוּר הכָּבוד לנְשיא ארה"ב: מַסַע השלום שלך כאן במִזְרָח התיכון מַגִיעַ בשעה גוֹרָלית

07:10: ביידן בַּטֶקֶס במִשְכַּן נְשִׂיאֵי ישראל: כל עוד ארה"ב קַיֶימֶת – לְעוֹלָם לא תהיו לְבַד

07:10: המַכַּבִּייָה ה-21 נִפתחה אתמול בטֶקֶס חֲגיגי באצטדיון טדי בירושלים

07:10: הנשיא ביידן הִגִיע אתמול לטֶקֶס פְּתיחת המכבייה והִתְקַבֵּל בתְשוּאוֹת

07:10: הנשיא הרצוג בטֶקֶס פְּתיחת המכבייה: מִשְׂחֲקֵי המכבייה מְגַלְמִים את העֲרָכִים המְשוּתָפים שלנו: צִיוֹנוּת ומְצוּיָנוּת, אֱמוּנָה ותִקְוָוה, אַחֲוָוה וקֵירוּב לְבָבוֹת

07:10: הנשיא ביידן יְבַקֵר היום בביה"ח אוגוסטה ויקטוריה במִזרח ירושלים ויִיפָּגֵש בבֵית לֶחֶם עם יו"ר הרָשות הפלסטינית אבו מאזן

07:10: ביידן יַמְרִיא היום מישראל לסעודיה

07:10: גם היום יֵיחָסְמו כְּבישים לְרֶגֶל הביקור 

07:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

07:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.91

07:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים ובהִתְקַהֲלוּיוֹת

07:10: התַחזית: טמפרטורות נְמוּכוֹת מהרָגיל בעונה

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת פִּינְחָס 

הדלקת נרות: ירושלים 19:10; תל אביב 19:28; חיפה 19:32; באר שבע 19:29

מוצאי שבת: ירושלים 20:27; תל אביב 20:30; חיפה: 20:31; באר שבע 20:27

 

רשימת שמות היישובים בישראל

רשימת שמות היִישובים בישראל

חדש באתר האקדמיה ללשון

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים: המזכירות המַדָעית של האקדמיה ללשון העברית מביאה לפניכם את רְשימת שמות היִישובים בישראל בארבעה כתיבים: כְּתיב מלא, כתיב מְנוּקָד, כתיב בערבית ותַעֲתִיק לאותיות לטיניות. הכְּתיבים נִשְעָנים על כְּלָלֵי הניקוד וכְלָלי הכְּתיב המלא בעברית ועל כללי התַעֲתִיק שנִקְבעו באקדמיה ללשון העברית ובוַועֲדַת השמות המֶמשלתית בהִשתתפות נְציגים של האקדמיה ללשון הערבית.

רְשימה זו נוֹעֲדה לשִימוּשָם של משְׂרְדי הממשלה והגופים המְשַלְטים (בשִלְטֵי דרכים ובשילוט אלקטרוני), עורְכֵי לשון בגופֵי תִקְשוֹרֶת, מְנַהֲלֵי מאגרֵי מֵידע ועוד. מַטְרָתָה להביא לכְתיב אחיד של שמות היִישובים בכל המַעֲרָכוֹת ובמֶרְחָב הצִיבורִי.

לרשימה המלאה

 

בתמונה: סמל מדינת ישראל, תחת רישיון: נחלת הכלל (ויקיפדיה)