Browsing Archives

ג׳ בכסלו תשפ״ד 16.11.23

הַתְרָעָה, הַתְרָאָה, הַרְתָעָה

הַתְרָעָה, הַתְרָאָה, הַרְתָעָה

מה ההֶבְדֵל בֵּיניהן?

 

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים:

רבים מִתְבַּלְבְּלִים בין המילים הַתְרָעָה, הַתְרָאָה והַרְתָעָה. הסיבה לבִלְבּוּל כפולה: המילים קרובות בצְלִילָן זו לזו ושְלושתָן נוֹשְׂאוֹת מַשְמָעוּת של הַזְהָרָה ואִיוּם.

מה בכל זאת ההֶבְדֵל ביניהן?

הַתְרָעָה וכן הפועל הִתְרִיעַ (על) מַשְמָעָם הַזְהָרָה מפני סַכָּנָה מִתקרבת.

הפועל הִתְרִיעַ נוֹצַר בלְשון חכמים מן המילה תְרוּעָה והוא מְצַיֵין בעיקָרו הַשְמָעַת קול בשוֹפָר או בחֲצוֹצְרָה. בספרות חז"ל פעולת ההַתרעה נזכרת לרוב בהֶקְשֵר של צָרָה המִתְרַגֶשֶת על הציבור, כגון בַּצורֶת, מַגֵפָה ומלחמה. מן השימוש הזה הִתְפתחה המַשְמָעוּת בלְשון ימינו: הַזְהָרהָ מפני סכנות ובעיות. לדוגמה: 'התקבלו התרעות על פיגועים'; 'המְבַקֶרֶת התריעה על היעָדֵר תוכנית לשעת חֵירוּם'.

הַתְרָאָה וכן הפועל הִתְרָה (ב־) מַשְמָעָם הַזְהָרָה, אִיוּם או הודעה על עוֹנֶש הצפוי לאדם שאינו פועל לפי החוק.

המוּנָח מְשמש לציון הודעה מֵרֹאש על פעולה שרָשוּת מוּסְמֶכֶת עומדת לִנְקוֹט נגד אדם שלא פָּעַל כַּשוּרה: "לפני העִיקוּל תִישָלַח הַתְרָאָה".

בעברית בת ימינו הִתפתחה מַשְמָעוּת נוספת למילה הַתְרָאָה: 'הודעה (מוּקדֶמֶת)', כגון 'הם הִגִיעו לביקור בלי הַתְרָאָה (מוקדמת)'. שימוש זה נָפוֹץ בלָשון הצְבאית: הַתְראה היא הודעה על פעולה צְפויה הנִמְסֶרֶת מִבְּעוֹד מוֹעֵד כדי לאפשר לְהֵיעָרֵך לִקרָאתה. בדִיוּן באקדמיה על השימוש בהתראה במשמעות של 'הודעה מוקדמת' הוסכם שאין טעם לפסול שימוש זה, ועם זאת מוּטָב לִנְקוֹט 'הודעה מוקדמת'.

הַרְתָעָה וכן הפועל הִרְתִיעַ מַשְמָעָם אִיום על צד אחר כדי שיֵירָתַע ויִימָנַע מִלעשות פעולה כלשהי. לדוגמה: 'נֶשֶק גַרְעִינִי מַרְתִיעַ מפני הַתְקָפָה'; 'קְנָסוֹת גְבוהים אולי יַרְתִיעוּ נָהגים עֲבַרְיָינִים.

יום חמישי ג׳ בכסלו תשפ״ד 16.11.23


06:10: צה"ל מַעֲמיק את הפעולה ברְצועת עזה ופועל בגִזְרַת לבנון וביהודה ושומרון

06:10: אתמול: שִיגוּרים מעזה לדָרום; יֶרי מלבנון לגליל

06:10: הבוקר פּוּרְסְמו שְמותיהם של שני קציני צה"ל שנֶהֶרְגו אתמול בקְרבות בעזה

06:10: דובר צה"ל אֱמֶש: עד כֹֹֹּה מָסרנו הודעות למשפָּחות של 368 חלְלֵי צה"ל ול-239 משפחות של חטופים

06:10: צה"ל פּוֹצֵץ אתמול את בִּניין הפרלמנט של חמאס בעזה שנִכְבַּש ביום שני

06:10: סְפינת מלחמה של חֵיל הים האמריקני יֵירְטָה בים האדום כטב"ם ששוּגַר מתימן

06:10: צה"ל פִּיזֵר מהאוויר באזור חאן יונס כְּרוּזִים הקוראים לתושבים לעזוב את האזור

06:10: צה"ל תָקף מטָרות בלבנון בתְגוּבה ליֶרי לצפון

06:10: בני משפְּחות החֲטופים ממשיכים במִצְעַד המְחָאָה לכִיווּן ירושלים

06:10: בנק ישראל: לעצור את הכספים הקואליציוניים כבר עכשיו

06:10: מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5%

06:10: 239 אלף אֶזרחים הִגִישו בקשה לרִישָיוֹן לנְשִׂיאַת נֶשֶק מֵאז תחילת המלחמה

06:10: התחזית: הִתְחַממות, מהצוהריים – גשם מְקומי קל בצפון ובמִישוֹר החוף

מועֶצֶת הביטָחון של האו"ם קורֵאת להֲפוּגָה הומניטרית ולהֲשָבַת החטופים

מועֶצֶת הביטחון של האו"ם קיבלה הלילה החלטה הקורֵאת להֲפוּגֵה הומניטרית מִייָדית של כמה ימים ברצועת עזה ולשחרור כל החֲטוּפים הישְׂרְאלים מהרצועה. 12 מדינות תָמְכוּ בהַצָעָה. ארצות הברית לא הטילה וטו על ההחלטה ונִמְנְעָה. גם בריטניה ורוסיה נִמנעו.

יְרידה שְנָתִית במְחירֵי הדירות בישראל

מנְתוּנים שפִּרְסְמה אתמול הלִשְכָּה המֶרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנה האחרונה, לראשונה מזה תְקוּפה ארוכה, נִרְשְמה יְרידה ברָמַת מחירֵי הדירות בישראל. בהַשְוָואָה שְנתית של מחירי העְִסְקָָאוֹֹת שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023, לְעוּמַת מְחירֵי העִסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2022, עולה כי מַַדַַד מחירֵי הדירות השְנתי ירד ב-0.2%.

מהַשְוָואַת מְחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023, לְעוּמַת מחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים יולי – אוגוסט 2023, נִמְצָא כי מחירי הדירות נוֹתְרו ללא שינוי.

על פי נְתונֵי הלמ"ס שְׂכַר הדירה הִתְיַיקֵר: בשְׂכַר הדירה החודשי בחודש אוקטובר עבור השׂוֹכְרים אשר חידְשו חוֹזֶה, נִרְשְמה עלִייָה של 3.6% ועבור שׂוכְרים חדשים נִרְשְמה עלייה של 8.0%.

מַדַד אוקטובר עלה ב-0.5%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.7%.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרשמו בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה, שעלו ב-3.9%; היְרקות והפֵּירות שעלו ב-3.2%; סְעיף התַחְבּוּרָה שעלה ב-1%, והמָזוֹן, שעלה ב-0.9%.

יְרידות מְחירים בולטות נִרשמו בסְעיפֵי התַרבות והבִּידוּר, שירדו ב-0.9% וכן בדִיוּר, שירד ב-0.4%.

בנק ישראל: לעצור את כל הכספים הקואליציוניים כבר עכשיו

בנק ישראל מותח ביקורת על ההחלטה של שר האוצר סמוטריץ׳ לא לקצץ את כל הכספים הקואליציוניים השנה ולא להודיע כבר עכשיו על קיצוץ שלהם בשנה הבאה.

בבנק קוראים שוב לממשלה לבנות תַקציב אַחְרָאִי שיכלול עצירה של הכספים הקואליציוניים. 

שנת הלימודים באוניברסיטאות לא תִיפָּתַח לפני 24 בדצמבר

רָאשֵי 7 מאוניברסיטאות המֶחְקָר בישראל הודיעו כי בְּשֶל המִלחמה שנת הלימודים לא תִיפָּתַח לפני ה-24 בדצמבר. הן הודיעו כי לפני פְּתיחת הסמסטר תִינָתֵן הודעה מַקְדימה של שבועיים.

האוניברסיטאות הן: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל.

האוניברסיטה הפתוחה ומכללת בית ברל הודיעו על פְּתיחת שנת הלימודים ב-3 בדצמבר. מִכְלָלוֹת נוסָפות הודיעו על מוֹעֲדִים שונים לפתיחת שנת הלימודים.

16.11.23

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון ובמישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי קל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית. צָפוּי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמישור החוף. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.