Browsing Archives

י״ט בשבט תשפ״ב 21.01.22

צְבָא הֲגָנָה לְישראל או צְבָא הַהֲגָנָה לְישראל

צְבָא הֲגָנָה לְישראל או צְבָא הַהֲגָנָה לְישראל

הַצָבָא בה"א היְדִיעָה

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים:

מה עומד מאחורי ראשי התיבות צה"ל – האם הצירוף הלא מיודע 'צבא הגנה לישראל' או הצירוף המיודע 'צבא ההגנה לישראל'.

לפי ההיגיון הלשוני מכיוון שמדובר בצבא מסוים אחד וידוע – שמו המלא של צה"ל צריך להיות מיודע: צבא ההגנה לישראל. אלא שב"חוק יסוד צה"ל" הופיע השם ללא יידוע. ושינוי לשון החוק הוא עניין לא פשוט בכלל.

שמשון הופמן, ששימש שנים רבות קמ"ט העריכה והמינוח של צה"ל, מתאר (בספרו לשון צה"ל בשנים התש"ם–התשע"ד) את דרך הייסורים שהיה עליו לעבור כדי להחזיר את ה"א הידיעה לשם "צבא ההגנה לישראל". בינתיים נותרה לשון החוק בעינה, ואולם במאמץ מתמשך הצליח הופמן להטמיע את השם המיודע – ראשית במילון למונחי צה"ל שבעריכתו, ובהמשך בשורה ארוכה של מסמכים ופרסומים של הצבא, בשלטים, בסמל צה"ל ועוד. כן הוא פעל להוסיף את היידוע לשמותיהן של יחידות בצה"ל כגון חיל ההנדסה, חיל החינוך והנוער, המשטרה הצבאית.

בהזדמנות זו ראוי להזכיר שגם במשרדי הממשלה יפה היידוע, ולכן יש לומר המשרד לביטחון הפנים (ולא כפי שנשמע לפעמים "המשרד לביטחון פנים").

 

בתמונה: סמל צבא הגנה לישראל, כפי שעודכן ואויר ב-2022, ע"י Creating User:Matan2001, תחת רישיון

יום שישי י"ט בשבט תשפ"ב 21.01.22


08:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

08:10: מיום חמישי: שינוי במִתְוֵוה הבידוּד לילדים

08:10: כל הילדים יִיבָּדְקו על ידי הורֵיהֶם פעמיים בשבוע, ורק מי שיְקבל תוצָאָה חִיוּבִית יִיכָּנֵס לבִידוּד

08:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-65 אלף נִדְבָּקים חדשים, 593 חולים במַצָב קשה, 112 מִתוכָם מוּנְשָמים

08:10: כ-10% מהחולים בקורונה בישראל כבר חלו בקורונה בעבר

08:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,370

08:10: 4.418 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

08:10: 586,144 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

08:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות, קר מהרגיל בעונה

08:10: אתר החרמון פתוח, אָזְלוּ הכרטיסים לסוף השבוע

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

פרשת השבוע: פרשת יִתְרוֹ

הדלקת נרות: ירושלים 16:27; תל אביב 16:44; חיפה 16:45; באר שבע 16:48

מוצאי שבת: ירושלים 17:43; תל אביב 17:44; חיפה: 17:42; באר שבע 17:46