Browsing Archives

קבע

קֶבַע – כל הזמן, תמיד

צְבָא קֶבַע – חיילים שבוחרים לשרת ולעבוד בצבא שנים רבות

הסכם קבע, דֶרֶך קֶבַע

שם תואר: קָבוּעַ

ההפך: זְמַנִי

עובד קבוע, עבודה קבועה

קְבִיעוּת: סטאטוס של עובד. אי אפשר לפטר אותו בלי סיבה מיוחדת.

 

הערך קבע נמצא בידיעות: 

08.08.162.11.1626.01.1710.11.1705.06.1803.09.1811.11.1813.01.19, 29.07.19, 17.09.19, 05.12.19, 25.03.20, 23.06.20, 07.11.20, 08.11.20, 09.02.21, 11.02.21, 20.07.22, 20.12.23, 25.12.23, 15.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 16.04.24, 02.06.24, 18.07.24

 

קבע (פועל)

קָבַע החליט, אמר

השורש: ק.ב.ע

שם הפועל: לִקבּוֹעַ

שם הפעולה: קְבִיעָה

קובעים תור, קובעים פגישה, קובעים תאריך למשהו

דוגמאות:

קבעתי פגישה עם המורה מחר.

קבענו תור לרופא בשבע.

הממשלה תִקבַּע את המחירים.

ההורים קובעים מה אסור ומה מותר.

עדיין לא קבענו תאריך לחתונה.

בוא נקבע בקפה 'הבימה'!

 

הערך קבע נמצא בידיעות: 

2.11.1630.11.1605.01.1708.01.1724.01.1720.03.1724.04.1703.05.17,

 05.07.1730.07.17

07.08.1713.09.1702.10.1729.10.1730.11.1707.12.1722.12.1726.12.17, 27.12.1728.12.1709.01.18,

 10.01.1801.02.1804.02.1818.02.1820.02.1819.03.1827.03.18, 25.04.1801.05.18, 27.05.1831.05.1821.06.1822.06.1805.07.1818.07.1808.10.1816.10.18,

 22.10.1823.10.1829.10.18,

16.11.1818.11.1803.12.1820.12.1825.12.1804.03.1905.03.1919.03.19,

15.05.1911.06.19, 22.07.1923.07.19, 06.08.19, 07.08.19, 04.09.19, 26.11.19, 08.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 07.01.20, 12.01.20, 13.01.20, 13.02.20, 19.02.20, 21.02.20, 11.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 07.05.20, 10.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 12.07.20, 14.07.20,  20.07.20, 21.07.20, 30.09.20, 05.11.20, 08.12.20, 09.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 07.01.21, 19.01.21, 21.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 18.03.21, 21.04.21, 27.04.21, 10.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 21.06.21, 24.06.21, 01.07.21, 01.07.21, 06.07.21, 28.07.21, 10.08.21, 12.08.21, 06.10.21, 21.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 31.10.21, 09.12.21, 20.12.21, 04.01.22, 22.02.22, 06.03.22, 29.03.22, 05.04.22, 27.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 05.07.22, 11.07.22, 12.07.22, 13.07.22, 19.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 25.10.23, 07.11.23, 16.11.23, 19.11.23, 05.12.23, 06.12.23, 16.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 28.12.23, 16.01.24, 26.01.24, 11.02.24, 06.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 05.04.24, 17.04.24, 09.05.24, 30.05.24, 03.06.24, 10.06.24, 10.06.24, 17.06.24, 21.06.24, 10.07.24, 20.07.24