Browsing Archives

קבורה

קְבוּרָה –  מְנוּחַת הַמֵת בָּאֲדָמָה 

שם הפועל: לִקְבּוֹר

את המתים קוברים בקֶבֶר בבית קברות. 

בֵּית קְבָרוֹת  נקרא גם  בֵּית עָלמִין.

את חללי צה"ל קוברים בבתי העלמין הצבאיים.

בסלנג אומרים: כששמעתי איך הבן שלי מדבר אל סבתא שלו, רציתי לִקבּוֹר את עצמי מִבּוּשָה.

 

הערך קבורה נמצא בידיעות: 01.08.16, 13.11.1608.03.1702.04.1708.06.1707.11.1720.11.1724.11.1725.06.18,

27.06.1804.10.1820.02.1924.02.1907.05.1905.12.19, 21.02.20, 20.01.21, 11.11.21, 21.03.22, 27.03.22, 06.04.22