Browsing Archives

קבלן

קַבְּלָן – עושה עבודות בשביל מישהו ומקבל כסף לפי חוזה ביניהם, בונה בתים

הקבלן מעסיק אנשים אחרים שעושים את העבודה. לפעמים הקבלן מעסיק קבלן מִשְנֶה.

קבלן בניין, קבלן שיפוצים, קבלן חשמל, קבלן ניקיון 

עבודה בְקַבְּלָנוּת – עבודה בתשלום קבוע מראש, לא לפי שעות 

 

דוגמאות:

הם קנו דירה חדשה מקבלן. אנחנו קנינו דירה יד שנייה. לא חדשה, אבל יפה!

העוזרת שלי רוצה לעבוד בקבלנות – לנקות ולסיים. אני רוצה שהיא תעבוד לפי שעות.

מי שקונה דירה מקבלן צריך לבדוק שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.

 

הערך קבלן נמצא בידיעות: 17.08.16