Browsing Archives

בחילה

בְּחִילָה – הרגשה לא טובה ורצון להקיא

דוגמאות:

נשים בהריון סובלות מבחילה, בעיקר בבוקר, בעיקר בשלושת החודשים הראשונים של ההריון.

אכלתי יותר מדי. יש לי בחילה.

התרופה עלולה לגרום לתחושת בחילה.

אני לא יכולה לקרוא בנסיעה. זה עושה לי בחילה.

כשאני חושבת על ההתנהגות שלו יש לי בחילה.

 

הערך בחילה נמצא בידיעות: 14.08.18

בחירות

בְּחִירוֹת – Election

השורש: ב.ח.ר

שם הפועל בבניין קל: לִבְחוֹר

שם הפעולה: בְּחִירָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיבָּחֵר

עבר בבניין נפעל: נִבחַר

נִבחֶרֶת: קבוצה של אנשים שבחרו אותם כי הם טובים מאוד בתחום שלהם: נבחרת כדורסל, נבחרת כדורגל, נבחרת ישראל בכדורסל

 

דוגמאות:

בוחרים: שמלה, בן זוג, מקצוע, ראש ממשלה, ראש עיר.

הבחירות לכנסת מתקיימות פעם בארבע שנים.

יש אנשים שקשה להם לבחור.

יש לך ארבע אפשרויות. את צריכה לבחור מתוכן אחת.

היו לה חמישה בני זוג. כל הבחירות שלה עד היום לא היו נכונות.

קיבלנו הזמנה לחתונה של יעל עם בְּחִיר לִבָּהּ אורי.

הוא נבחר לתפקיד מתוך 100 מועמדים. בחרו בו בזכות הניסיון הרב שיש לו.

 

מילון הבחירות לרשויות המקומיות

 

הערך בחירות נמצא בידיעות:

10.07.1610.08.1619.09.16, 06.11.1621.11.1627.11.1612.12.16, 14.12.1616.03.1719.03.17, 20.03.1721.03.1727.03.1703.04.1706.04.17, 23.04.17, 24.04.1726.04.17

01.05.17, 07.05.17, 08.05.17, 11.05.17, 10.07.1731.07.1731.07.1720.08.1704.09.1718.09.1719.09.17,

25.09.1702.10.1702.10.1724.10.1729.10.17, 30.10.1731.10.1710.11.1721.11.1707.12.1714.01.18,

19.01.1822.01.18, 05.02.1809.02.18, 11.02.1814.02.1822.02.1805.03.1813.03.1819.03.1819.03.18,

20.03.18, 03.04.1811.04.1815.04.1806.05.1808.05.1809.05.1813.05.18

03.06.1803.06.1806.06.18,

24.06.1825.06.1816.07.1818.07.18, 23.07.1826.07.1830.07.1830.07.1814.08.1806.09.1810.10.18,

 28.10.1829.10.1830.10.1806.11.18, 08.11.1808.11.1812.11.18, 13.11.18, 15.11.1818.11.1825.11.1802.12.1813.12.1825.12.1830.12.1801.01.19,

 10.01.1928.01.1930.01.1903.02.19,

05.02.1911.02.1911.02.1914.02.1921.02.1921.02.19, 21.02.1924.02.1925.02.1928.02.1905.03.1905.03.19,

07.03.1911.03.1912.03.1918.031925.03.1926.03.1927.03.1901.04.19

01.04.1904.04.1907.04.1909.04.19

12.04.1930.04.1901.05.1901.05.1914.05.1922.05.1930.05.1930.05.19

03.06.1904.06.1911.06.1918.06.19,

04.07.1910.07.1911.07.1918.07.1924.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 04.08.1905.08.19, 08.08.19, 03.09.19, 04.09.19, 04.09.19, 05.09.19, 08.09.19, 11.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 29.10.19, 06.11.19, 18.11.19, 21.11.19, 28.11.19, 08.12.19, 09.12.19, 12.12.19, 12.12.19, 18.12.19, 19.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 16.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 18.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 30.06.20, 13.10.20, 14.10.20, 22.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 18.11.20, 26.11.20, 02.12.20, 06.12.20, 22.12.20, 23.12.20, 23.12.20, 31.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 12.01.21, 14.01.21, 14.01.21, 14.01.21, 18.01.21, 21.01.21, 21.01.21, 31.01.21, 09.02.21, 16.02.21, 16.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 02.03.21, 09.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 14.03.21, 16.03.21, 18.03.21, 18.03.21, 18.03.21, 05.04.21, 18.04.21, 27.04.21, 02.03.21, 20.05.21, 02.06.21, 13.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 07.07.21, 15.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 08.10.21, 19.10.21, 30.11.21, 14.12.21, 18.12.21, 06.01.22, 20.01.22, 13.02.22, 17.02.22, 22.02.2207.04.22, 25.04.22, 31.05.22, 17.06.22, 21.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 30.06.22, 03.07.22, 04.07.22, 12.07.22, 13.07.22, 13.07.22, 18.07.22, 29.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 17.10.23, 24.10.23, 10.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 01.01.24, 04.02.24, 11.02.24, 23.02.24, 25.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 28.02.24, 28.02.24, 07.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 10.03.24, 13.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 07.04.24, 04.06.24, 10.06.24, 17.06.24, 23.06.24, 30.06.24, 01.07.24, 07.07.24, 14.07.24, 24.07.24

 

 

 

 

בחן

בָּחַן – שאל שאלות, בדק

השורש: ב.ח.ן

שם הפועל: לִבְחוֹן

שמות עצם: בּוֹחַן, בְּחִינָה, מִבְחָן

הבוחן שואל. הנִבְחָן עונה.

מבחן נהיגה

מבחן מעשי, מבחן תאורטי

מבחן פסיכומטרי

מבחן בגרות

 

הערך בחן נמצא בידיעות: 

 04.06.1727.09.1729.11.1714.01.1804.02.1807.02.1807.03.1821.03.18

24.05.18,

17.07.1805.11.1806.11.1829.11.1803.12.1822.01.1929.01.1904.03.19,

 05.03.19, 26.06.1916.07.19, 25.07.19, 08.08.19, 22.10.19, 06.11.19, 06.01.20, 02.04.20, 30.06.20, 07.12.20, 09.12.2021.01.21, 02.02.21, 04.03.21, 04.05.21, 20.05.21, 01.06.21, 21.06.21, 26.07.21, 27.07.21, 12.08.21, 24.10.21, 25.10.21, 26.10.21, 28.12.21, 02.03.22, 06.04.22, 27.06.22, 03.07.22, 21.07.22, 27.12.23, 10.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 04.02.24, 14.02.24, 07.03.24, 29.03.24, 22.05.24