Browsing Archives

בהדרגה

בְהַדרָגָה – לאט לאט, כל פעם קצת, לא בבת אחת

השורש: ד.ר.ג

 

דוגמאות:

צריך להרגיל את הילד לגן בהדרגה. ביום הראשון נשאיר אותו בגן רק שעה. ביום השני – שעתיים. רק אחרי שבוע – יום שלם.

אחרי הניתוח הרופא אמר לו להתחיל לעלות במדרגות, אבל בהדרגה. בכל יום עוד מדרגה. אחרי שבוע – עוד קומה.

 

הערך בהדרגה נמצא בידיעות: 

08.09.1605.10.1627.11.1608.08.1701.10.1721.11.1707.01.18, 22.01.19, 03.05.20, 24.11.20, 02.02.21, 02.11.21, 09.03.22, 16.03.22, 01.06.22, 11.07.22, 27.07.22, 05.04.24

 

בהיר

בָּהִיר בָּרוּר, מֵאִיר, לא כֵּהֶה

השורש: ב.ה.ר

שם הפועל: לְהַבהִיר – לגרום לדבר להיות בצבע בהיר יותר וגם ברור יותר. להסביר

שם הפעולה: הַבהָרָה

דוגמאות:

יום בָּהִיר, שמיים בְּהִירִים, צֶבַע בָּהִיר

לבן וצהוב הם צבעים בְּהִירִים. שחור הוא צבע כֵּהֶה.

אתמול השמיים היו מעוננים. היום יום בהיר.

השער שלה כהה. היא רוצה לְהַבְהִיר אותו. היא רוצה להיות בלונדינית…

יש לו עור בהיר. הוא צריך להיזהר מהשמש ולמרוח קרם הגנה.

אני חושב שלא הבנת אותי נכון. אני רוצה להבהיר את הדברים כדי שהכול יהיה ברור.

 

הערך בהיר נמצא  בידיעות: 

31.05.1601.11.1614.01.1823.01.1830.01.18, 05.02.1822.04.18, 03.12.19, 16.04.20, 11.06.20, 09.03.21, 18.03.21, 28.06.21, 29.06.21, 09.11.21, 13.02.22, 21.07.22, 17.11.23, 04.01.24, 11.02.24, 23.05.24, 20.06.24, 24.06.24

 

 

 

 

 

 

בהלה

בֶּהָלָה – פאניקה

השורש: ב.ה.ל

עבר בבניין נפעל: נִבְהַל

עבר בבניין הפעיל: הִבְהִיל

שמות תואר: בָּהוּל, מַבְהִיל

 

דוגמאות:

הוא נבהל מכל דבר חדש. הוא בבהלה לקראת תחילת שנת הלימודים.

ראית את הסרט "הבהלה לזהב" של צ'ארלי צ'פלין?

מה הבהלה? יש עוד זמן! אנחנו לא נאחר!

 

הערך בהלה נמצא בידיעות:

 15.08.1602.11.1705.12.1714.01.1823.10.1812.02.19, 17.03.20, 19.05.20, 01.03.21, 09.03.22, 12.07.22, 18.12.23, 01.02.24, 26.02.24, 20.06.24

 

בהשוואה ל…

בְּהַשְוָואָה לְ  –  לְעוּמַת, מוּל

שָוֶוה  –  אותו דבר

שם הפועל: לְהַשְווֹת

לְהַשְווֹת:  לשים זה מול כמה דברים כדי לראות מה דומֶה, מה שונֶה ומה אותו דבר.

שם הפעולה: הַשְוָואָה

דוגמאות:

להורים אסור לעשות השוואה בין הילדים.

היום קר בהשוואה לאתמול.

הבית הזה גדול בהשוואה לבית שלי.

 

הערך בהשוואה ל … נמצא בידיעות: 02.06.16, 08.07.16 19.11.1630.11.1608.06.1721.06.1703.07.1712.09.1717.09.1717.09.1717.10.17,  30.10.1715.11.17,

20.11.1728.01.1814.02.18, 18.02.1830.04.1809.05.1806.11.1811.11.1814.11.1820.11.1831.12.1817.01.19,

14.03.1901.07.1909.07.19, 27.11.19, 02.12.19, 16.01.20, 16.06.20, 16.09.20, 15.02.21, 05.07.21, 05.09.21, 08.10.21, 13.12.21, 28.12.21, 16.02.22, 28.12.23, 21.02.24, 01.03.24, 23.06.24