Browsing Archives

בהדרגה

בְהַדרָגָה – לאט לאט, כל פעם קצת, לא בבת אחת

השורש: ד.ר.ג

 

דוגמאות:

צריך להרגיל את הילד לגן בהדרגה. ביום הראשון נשאיר אותו בגן רק שעה. ביום השני – שעתיים. רק אחרי שבוע – יום שלם.

אחרי הניתוח הרופא אמר לו להתחיל לעלות במדרגות, אבל בהדרגה. בכל יום עוד מדרגה. אחרי שבוע – עוד קומה.

 

הערך בהדרגה נמצא בידיעות: 

08.09.1605.10.1627.11.1608.08.1701.10.1721.11.1707.01.18, 22.01.19, 03.05.20, 24.11.20, 02.02.21, 02.11.21, 09.03.22, 16.03.22, 01.06.22, 11.07.22, 27.07.22, 05.04.24