Browsing Archives

בלבד

בִּלבַדרק

לְבַד – בלי אף אחד, בִּיחִידוּת, לְחוּד

דוגמאות: 

הוא מרוויח 20 שקלים לשעה בלבד.

הוא אוכל 1000 קלוריות ביום בלבד.

על השיק כותבים: 150 שקלים בלבד.

 

הערך בלבד נמצא בידיעות: 21.06.16, 26.07.1608.10.1602.01.1718.01.1730.01.1731.01.1708.02.17 06.06.17,

19.06.1729.11.1730.01.1808.04.1805.06.1811.06.1818.07.1816.10.1824.11.1808.01.19

05.02.1924.02.1912.03.1930.05.1901.07.19, 05.08.19, 05.08.19, 15.01.20, 23.01.20, 18.02.20, 17.03.20, 07.05.20, 10.09.20, 30.09.20, 18.02.21, 13.05.21, 24.10.21, 27.01.22, 29.10.23, 14.03.24, 14.04.24, 15.04.24, 17.06.24

 

בלט

בָּלַט התרומם מעל פני השטח, שמו לב אליו כי הוא שונה מהאחרים

         הצטיין יותר מהאחרים

השורש: ב.ל.ט

שם הפועל: לִבלוֹט

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְלִיט

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַבְלָטָה

 

דוגמאות:

האף בולט בפנים.

הוא סטודנט בולט – גם חכם וגם לא ביישן.

הכיסא הזה בולט מהשורה. מישהו יִיתָקל בו ויפול!

הוא נכנס בשקט והתיישב בשורה האחרונה. הוא לא רוצה לבלוט.

היא צובעת את השער בצבעים משוגעים ועושה הכול כדי לבלוט.

היא מבליטה את העיניים היפות שלה באיפור כבד.

 

הערך בלט נמצא בידיעות:

 17.09.1630.10.1606.12.1601.01.1717.01.1726.07.1722.12.1721.03.1816.05.18,

05.06.1823.07.1816.12.1823.12.1813.01.1929.01.1903.02.1928.04.1901.07.19, 07.01.20, 16.01.20, 16.02.20, 16.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 16.07.20, 16.09.20, 16.11.20, 16.12.20, 13.01.21, 17.01.21, 16.02.21, 02.03.21, 16.03.21, 16.06.21, 16.08.21, 17.10.21, 24.10.21, 16.11.21, 16.12.21, 19.12.21, 16.01.22, 13.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 16.06.22, 29.06.22, 17.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 16.11.23, 10.12.23, 17.12.23, 16.01.24, 13.03.24, 17.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 19.05.24, 19.05.24, 03.06.24, 14.06.24

 

בלי

בְּלִי – ללא

בִּלְעֲדִי-

בנטייה: בִּלְעָדַיי, בִּלְעָדֶיךָ, בִּלְעָדַיִיך, בִּלְעָדָיו, בִּלְעָדֶיהָ, בִּלְעָדֵינוּ, בִּלְעֲדֵיכֶם, בִּלְעֲדֵיהֶם

בִּלְעָדֶיךָ / בִּלְעָדַיִיך אני חצי בן אדם…

 

בִּלְעָדִי – ששייך רק למישהו אחד

המתווך קיבל בִּלְעָדִיוֹת במכירת הבי, רק הוא יכול להראות אותו לקונים.

 

הערך בלי נמצא בידיעות: 21.06.18, 31.01.22

 

 

 

בלם

בָּלַם – עצר, חסם

השורש: ב.ל.ם

שם הפועל: לִבְלוֹם

שם הפעולה: בְּלִימָה

במכונית יש בְּלָמִים. כדי לעצור את הנסיעה לוחצים על הבלמים.

במגרש הכדורגל יש בַּלָם שתפקידו לעצור את 'התקפות' הקבוצה השנייה.

 

הערך בלם נמצא בידיעות: 07.05.1808.10.18, 12.03.20, 30.07.20, 03.01.21, 24.01.22, 08.02.22, 21.03.22, 02.11.23

 

בלע

בָּלַע – הכניס דרך הפה לגופו, קלט לתוכו

השורש: ב.ל.ע

שם הפועל: לִבלוֹעַ

שם הפעולה: בְּלִיעָה

בּוֹלְעָן: באזור ים המלח התגלו בּוֹלְעָנִים – בורות גדולים שנפתחים באדמה פתאום ומסכנים את בני האדם שנמצאים או נוסעים עליהם.

מוּבְלַעַת: אזור אוטונומי של מדינה אחת בתוך שטחים של מדינה אחרת

 

דוגמאות:

אכלתי כל כך מהר. לא לעסתי את האוכל. רק בלעתי אותו.

הרופא אמר לו לבלוע שני כדורים ביום.

היה לי קשה לבלוע את הדברים שהוא אמר לי.

לאן נעלמת? האדמה בלעה אותך?

 

הערך בלע נמצא בידיעות: 22.10.1823.10.18

בלתי

בִּלְתִי – לא

למילת השלילה 'בלתי' מצטרף שם תואר: בִּלְתִי רָגיל, בִּלְתִי אֶפשָרִי, בִּלְתִי הֶגיוֹנִי, בִּלְתִי מַספִּיק, בלתי נשכח (אי אפשר לשכוח אותו), בִּלְתִי יַצִיב, בלתי צפוי, בלתי חוקי, בלתי נִמנָע, בלתי מוּדָע, בלתי נִסבָּל.

דוגמאות:

ראיתי סרט בלתי רגיל.

הוא קיבל בבחינה ציון בלתי מספיק.

ההצעה שלך טובה, אבל בלתי אפשרית לביצוע.

המצב של החולה בלתי יציב.

אתה אומר דברים בלתי הגיוניים.

הוא עשה את הדברים באופן בלתי מודע. הוא לא ידע מה הוא עושה.

המצב בלתי נסבל! אי אפשר להמשיך כך!

הקונצרט היה בלתי נשכח!

 

הערך בלתי נמצא בידיעות:

 25.03.1421.06.16, 18.07.17, 26.07.1621.09.1611.11.1618.12.1613.09.1712.11.17,

21.01.1801.02.1827.04.1824.07.1823.01.1919.05.1921.05.19, 21.07.19, 24.11.19, 24.06.20, 15.07.21, 19.10.21, 26.10.21, 14.03.22, 31.03.22, 21.07.22