Browsing Archives

בכה

בָּכָה – ירדו לו דְמעות על הלחיים

השורש: ב.כ.ה

שם הפועל: לִבְכּוֹת

שם עצם: בֶּכִי

בסמיכות: בְּכי תינוק, בְּכי תמרורים (בכי מר)

בוכים מִצַעַר, בוכים מכְּאֵב, בוכים גם משמחה

פורצים בבכי

בוכים בלב

 

הערך בכה נמצא בידיעות: 27.10.23

 

 

בכור

 

בְּכוֹר – הילד הראשון להוריו

בן בכור, בת בכורה

מַכַּת בְּכוֹרוֹת – המכה העשירית בין עשר המכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים

הצגת בכורה, קונצרט בכורה, מופע בכורה – הופעה ראשונה

הַקְרָנַת בכורה של סרט

 

הערך בכור נמצא בידיעות: 03.08.1620.12.1613.02.1722.04.1723.04.1708.05.17, 12.07.17, 13.07.1701.08.17,

07.08.1704.09.1706.09.1720.11.1726.12.1709.01.1822.06.18

02.08.1816.10.1822.01.1907.05.1919.05.19, 19.12.19, 21.07.21, 24.10.21, 05.02.24, 07.02.24, 11.02.24

 

בכיר

בָּכִיר בעל דרגה גבוהה בממשל או בצבא

בָּכִיר, בְּכִירה, בְּכִירים בְּכִירוֹת

ההפך: זוּטָר

פָּקיד בָּכיר, מורה בָּכיר, מנהל בָּכיר, קָצין בָּכיר, רופא בכיר, מַרצֶה בכיר

 

דוגמאות:

הוא קצין בכיר במשטרה. 

שניהם עובדים באותו משרד. היא בתפקיד בכיר והוא בתפקיד זוטר.

בפגישה השתתפו מנהלים וקצינים בכירים.

כאשר אומרים ברדיו: "פקיד בכיר אמר ש…" ולא אומרים את שמו של 'הפקיד הבכיר' – כולם יודעים שזה השר או המנכ"ל או מישהו שמדבר בשמם.

 

הערך בכיר נמצא בידיעות:

 09.08.16, 09.08.1614.09.1604.12.1611.01.1719.03.1726.03.1703.04.1720.08.17,

 23.08.1727.08.1719.09.17

31.10.1707.11.1727.12.1731.01.1811.02.1819.02.1820.02.1821.02.18

03.04.1809.04.1807.05.18,

22.05.18, 30.05.1803.06.1817.06.1809.07.1809.08.1810.10.1817.10.1821.10.18,

 24.10.1802.12.18,

16.12.18, 25.12.1824.01.1929.01.1912.02.1913.02.1914.02.1904.03.19,

 11.03.1931.04.1904.04.19, 21.05.19,

22.05.1917.06.1916.07.19, 01.08.19, 12.11.19, 17.11.19, 27.11.19, 27.11.19, 16.12.19, 18.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 04.02.20, 26.04.20, 06.07.20, 16.07.20, 27.07.20, 02.08.20, 31.08.20, 22.09.20, 23.09.20, 12.10.20, 15.11.20, 16.11.20, 19.11.20, 29.11.20, 27.01.21, 03.03.21, 12.05.21, 19.05.21, 09.06.21, 15.07.21, 30.09.21, 07.10.21, 13.10.21, 27.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 30.11.21, 08.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 13.01.22, 16.03.22, 01.05.22, 23.05.22, 31.05.22, 08.06.22, 13.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 12.07.22, 08.08.22, 10.08.22, 30.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 12.11.23, 03.01.24, 03.01.24, 11.01.24, 22.01.24, 03.03.24, 13.03.24, 02.04.24, 08.05.24, 20.05.24, 14.07.24, 18.07.24