Browsing Archives

בכור

 

בְּכוֹר – הילד הראשון להוריו

בן בכור, בת בכורה

מַכַּת בְּכוֹרוֹת – המכה העשירית בין עשר המכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים

הצגת בכורה, קונצרט בכורה, מופע בכורה – הופעה ראשונה

הַקְרָנַת בכורה של סרט

 

הערך בכור נמצא בידיעות: 03.08.1620.12.1613.02.1722.04.1723.04.1708.05.17, 12.07.17, 13.07.1701.08.17,

07.08.1704.09.1706.09.1720.11.1726.12.1709.01.1822.06.1802.08.1816.10.18

 

בכיר

בָּכִיר בעל דרגה גבוהה בממשל או בצבא

בָּכִיר, בְּכִירה, בְּכִירים בְּכִירוֹת

ההפך: זוּטָר

פָּקיד בָּכיר, מורה בָּכיר, מנהל בָּכיר, קָצין בָּכיר, רופא בכיר, מַרצֶה בכיר

 

דוגמאות:

הוא קצין בכיר במשטרה. 

שניהם עובדים באותו משרד. היא בתפקיד בכיר והוא בתפקיד זוטר.

בפגישה השתתפו מנהלים וקצינים בכירים.

כאשר אומרים ברדיו: "פקיד בכיר אמר ש…" ולא אומרים את שמו של 'הפקיד הבכיר' – כולם יודעים שזה השר או המנכ"ל או מישהו שמדבר בשמם.

 

הערך בכיר נמצא בידיעות: 09.08.16, 09.08.1614.09.1604.12.1611.01.1719.03.1726.03.1703.04.1720.08.1723.08.1727.08.1719.09.17

31.10.1707.11.1727.12.1731.01.1811.02.1819.02.1820.02.1821.02.1803.04.1809.04.1807.05.18,

22.05.18, 30.05.1803.06.1817.06.1809.07.1809.08.1810.10.1817.10.1821.10.1824.10.1802.12.18,

16.12.18

 

image_print