Browsing Archives

בכור

 

בְּכוֹר – הילד הראשון להוריו

בן בכור, בת בכורה

מַכַּת בְּכוֹרוֹת – המכה העשירית בין עשר המכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים

הצגת בכורה, קונצרט בכורה, מופע בכורה – הופעה ראשונה

הַקְרָנַת בכורה של סרט

 

הערך בכור נמצא בידיעות: 03.08.1620.12.1613.02.1722.04.1723.04.1708.05.17, 12.07.17, 13.07.1701.08.17,

07.08.1704.09.1706.09.1720.11.1726.12.1709.01.1822.06.18

02.08.1816.10.1822.01.1907.05.1919.05.19, 19.12.19, 21.07.21, 24.10.21, 05.02.24, 07.02.24, 11.02.24