Browsing Archives

בשל

בְּשֶל – בִּגְלַל, עֵקֶב

המילים 'בְּשֶל', 'עֵקֶב', הן בשפה גבוהה ורשמית יותר מאשר 'בגלל'.

 

דוגמאות:

הטיול לא יתקיים בשל מזג האוויר. אפשר כמובן לומר גם: הטיול לא יתקיים בגלל מזג האוויר.

פיטרו אותו בשל התנהגותו.

החנות סגורה בשל שירות מילואים.

הוא פרש מהעבודה בשל מחלתו.

הכביש נסגר בשל המצב הביטחוני.

 

הערך בשל נמצא בידיעות: 21.06.1614.07.1626.07.1607.08.1608.08.1611.08.1614.08.1629.08.16,

 29.08.1629.08.1607.09.1612.09.16, 13.09.1619.09.1625.09.16, 05.10.1609.10.1606.11.1614.11.16, 16.11.1617.11.16, 23.11.16, 27.11.1627.11.1603.12.1613.12.1605.01.1708.01.1716.01.1722.01.17,

 08.02.1715.02.1710.0517

25.05.1705.06.1712.06.1727.06.1705.07.1716.07.1731.07.1710.09.17,

 19.09.1715.10.1723.10.17,

30.10.1705.11.1720.11.1728.11.1730.11.1704.12.1714.01.18,  15.01.18

21.01.18, 25.01.1830.01.18,

01.02.1805.02.1815.02.18, 18.02.1813.03.1811.04.18, 22.04.1826.04.1802.15.1810.05.1822.05.18,

24.05.1814.06.1810.07.1810.07.1819.07.1825.07.18, 30.07.1815.10.1808.11.1808.11.1811.11.1812.11.18,

17.12.1802.01.19, 06.01.1928.01.1912.02.0906.03.1907.03.1908.04.1916.05.1917.06.19,

 17.06.1910.07.19,

10.07.1914.07.1923.07.19, 25.07.19, 04.09.19, 03.10.19, 10.10.19, 28.10.19, 29.10.19, 11.11.19, 28.11.19, 02.12.19, 03.12.19, 05.12.19, 10.12.19, 19.12.19, 06.01.2, 12.01.20, 21.01.20, 31.01.20, 08.03.20, 10.03.20, 24.03.20, 02.04.20, 19.04.20, 17.05.20, 18.05.20, 21.05.20, 25.02.20, 10.06.20, 11.06.20, 14.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 27.07.20, 15.09.20, 14.10.20, 20.10.20, 22.10.20, 05.11.20, 25.11.20, 29.11.20, 09.12.20, 15.12.20, 17.12.20, 22.12.20, 10.01.21, 12.01.21, 14.01.21, 17.01.21, 18.01.21, 24.01.21, 10.02.21, 04.03.21, 08.03.21, 10.03.21, 14.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 18.04.21, 19.04.21, 20.04.21, 25.04.21, 26.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 02.05.21, 06.05.21, 11.05.21, 06.06.21, 08.06.21, 22.06.21, 01.07.21, 04.07.21, 18.07.21, 21.07.21, 25.07.21, 26.07.21, 04.08.21, 29.09.21, 03.10.21, 07.10.21, 24.10.21, 10.11.21, 14.11.21, 08.12.21, 27.12.21, 02.01.22, 03.01.22, 20.01.22, 24.01.22, 26.01.22, 26.04.22, 28.04.22, 10.05.22, 17.05.22, 23.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 12.06.22, 13.06.22, 19.06.22, 22.06.22, 22.06.22, 12.07.22, 13.07.22, 13.07.22, 18.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 25.07.22, 26.07.22, 31.07.22, 19.10.23, 24.10.23, 26.10.23, 09.11.23, 16.11.23, 24.11.23, 04.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 31.12.23, 14.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 11.02.24, 21.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 06.03.24, 07.03.24, 14.03.24, 20.03.24, 04.04.24, 13.04.24, 17.04.24, 02.05.24, 22.05.24, 27.05.24, 29.05.24, 30.05.24, 30.05.24, 16.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשל (תואר)

בָּשַל – הבשיל, הוא מוכן לאכילה

השורש: ב.ש.ל

שם תואר: בָּשֵל

שם עצם: בְּשֵלוּת – מוּכָנוּת

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְשִיל

שם הפעולה: הַבְשָלָה

פירות מבשילים, תנאים מבשילים, יחסים בין בני אדם מבשילים

דוגמאות:

התנאים לשלום במזרח התיכון עדיין לא הבשילו.

הילד עדיין לא בשל לכיתה א'. הוא נשאר שנה נוספת בגן. הבת בּשֵלָה לגמרי.

היחסים ביניהם הבשילו אחרי שטיילו יחד.

 

הערך בשל נמצא בידיעות: 16.07.1704.02.18