Browsing Archives

בוגד

בּוֹגֵד – אדם שעושה מעשים נגד המדינה שלו, נגד אשתו, נגד חבר

השורש: ב.ג.ד

שם הפועל: לִבְגוֹד

בוגדים ב – במדינה, באישה, בבעל, בחבר

שם הפועל: בְּגִידָה

 

דוגמאות:

הוא נאשם בִּבְגִידָה המולדת.

הוא בגד באשתו עם המזכירה שלו. אשתו עזבה אותו.

אני לא בוגדת בספרית שלי. אני נאמנה לה כבר 20 שנה.

 

הערך בוגד נמצא בידיעות: 24.09.1708.04.18, 11.05.20, 07.11.21

 

 

 

 

בודד

בּוֹדֵד – לבד, בלי חברים או משפחה

           וגם: מעט

חייל בודד – חייל צה"ל שמשפחתו לא גרה בישראל

שם עצם: בְּדִידוּת

 

דוגמאות:

הוא חי לבד, הוא לא נשוי, אבל הוא לא מרגיש בודד. יש לו משפחה גדולה וחברים רבים.

 

הערך בודד נמצא בידיעות: 17.09.1603.12.1605.12.1604.01.1719.03.1706.06.1703.07.1714.07.17

16.08.1727.08.1720.11.1718.01.1811.10.1830.12.1820.02.19, 03.12.19, 05.12.19, 09.02.20, 29.07.20, 09.09.20, 17.09.20, 05.11.20, 08.04.21, 11.04.2 , 06.06.21, 22.11.21, 18.01.22, 16.02.22, 10.03.22, 03.05.22, 30.10.23, 06.11.23, 07.01.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 26.06.24

 

בוז

בּוּז – יחס של חוסר כבוד, של לַעַג וזִלְזוּל במישהו

השורש: ב.ו.ז

שם הפועל: לָבוּז

שם הפועל בבניין פיעל: לְבַזוֹת

עבר בבניין פיעל: בִּיזָה

שם הפעולה: בִּיזוּי

שם עצם: בִּיזָיוֹן – בושה

בִּיזְיוֹן בית המשפט

 

הערך בוז נמצא בידיעות: 20.12.1707.05.1819.05.19, 19.02.24

 

 

 

 

 

בועה

בּוּעָה – כיס מלא אוויר או גז, שלפוחית בכור

רבים: בּוּעוֹת

בועת סבון

בועת נדל"ן  -מחירים גבוהים מדי ולא ריאליים של דירות ובתים

חי בתוך בועה – אדם שאינו מחובר לאנשים אחדים

 

הערך בועה נמצא בידיעות: 05.12.1705.06.18

 

 

 

 

בור סוּד שאינו מאבד טיפה

המשמעות:

אדם למדן בעל זיכרון מצוין. הוא זוכר הכול, הוא אינו שוכח דבר ממה שלמד.

הפירוש המילולי:

בור צבוע בסיד שאף טיפת מים מתוכו לא נספגת באדמה אלא נשמרת בתוכו.

בּוֹר – חור באדמה

סִיד – חומר לבן שצובעים בו את הקירות.

מְאַבֵּד – מַפְסִיד, היה לו משהו ועכשיו הדבר איננו.

טִיפָּה – מעט מעט מים, רסיס של מים, מעט

 

דוגמה:

הוא זוכר כל מה שלמד באולפן. הוא בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה.

מקור:

נאמר על רבי אליעזר בן הורקנוס (מסכת אבות דף ב' עמוד ח').