Browsing Archives

בהלה

בֶּהָלָה – פאניקה

השורש: ב.ה.ל

עבר בבניין נפעל: נִבְהַל

עבר בבניין הפעיל: הִבְהִיל

שמות תואר: בָּהוּל, מַבְהִיל

 

דוגמאות:

הוא נבהל מכל דבר חדש. הוא בבהלה לקראת תחילת שנת הלימודים.

ראית את הסרט "הבהלה לזהב" של צ'ארלי צ'פלין?

מה הבהלה? יש עוד זמן! אנחנו לא נאחר!

 

הערך בהלה נמצא בידיעות:

 15.08.1602.11.1705.12.1714.01.1823.10.1812.02.19, 17.03.20, 19.05.20, 01.03.21, 09.03.22, 12.07.22, 18.12.23, 01.02.24, 26.02.24, 20.06.24