Browsing Archives

צפה

צפה ב… ראה, הסתכל

צפה את: ראה את העתיד

השורש: צ.פ.ה

שם הפועל: לִצפּוֹת

שם הפעולה: צְפִייָה

מִצפֶּה: מקום גבוה שממנו מסתכלים על הנוף

נְקוּדַת תַצפִּית: מקום שממנו רואים היטב למרחוק

מִצפֵּה כוכבים: מקום שממנו מסתכלים בטלסקופים על הכוכבים בשמיים

 

צופים בנוף, צופים בטלוויזיה, צופים בהצגת תאטרון.

צופים בנוף ממצפה, מנקודת תצפית טובה.

צופים את העתיד.

 

הערך צפה נמצא בידיעות: 11.08.1617.08.1625.9.1622.01.1712.02.1725.04.1707.05.1716.07.1702.08.17, 22.08.1704.09.1724.09.1702.10.1729.11.17, 14.01.1826.01.1806.05.1821.05.1828.05.1806.06.18,

11.07.1812.07.1826.07.1829.07.1808.08.1812.08.1818.10.1818.11.18, 25.12.1822.01.1903.02.19, 21.03.19, 19.05.19, 29.05.1915.17.1922.07.19, 10.09.19, 06.01.20, 09.02.20, 25.03.20, 18.06.20, 21.06.20, 28.07.20, 08.11.20, 28.04.21, 30.06.21, 22.07.21, 22.07.21, 04.10.21, 27.12.21, 31.10.23, 06.11.23, 12.11.23, 10.12.23, 12.02.24, 03.03.24, 02.04.22, 23.05.24, 10.06.24, 16.07.24

 

צפוי

צָפוּייהיה כנראה

צָפוּי, צְפוּיָה, צְפוּיִים, צְפוּיוֹת

שם הפועל: לִצפּוֹת

 

דוגמאות:

מחר לא צפוי גשם. החזאים צופים שלג בחרמון.

הם צפויים לבוא מחר.

הגיעו אורחים לא צפויים.

 

הערך צפוי נמצא בידיעות:

 26.07.1628.07.1601.08.1608.09.16,  26.09.16, 05.10.1614.11.1627.11.16

30.11.1602.01.1726.01.1730.01.17, 31.01.1716.03.1730.03.1719.04.1724.04.1727.04.17, 07.05.17, 09.05.17 04.06.1708.06.17, 24.06.1728.06.1703.07.17, 05.07.1710.07.1711.07.1726.07.1703.08.1717.08.1726.10.17, 09.11.1715.11.1706.12.17, 10.12.17,

04.01.1816.01.1821.01.1822.01.18, 25.01.1821.02.18, 26.02.1814.03.1818.03.1820.03.18, 21.03.1823.04.1823.04.18, 02.05.1815.05.1828.05.1829.05.1806.06.1824.06.1830.07.1812.08.18,

 14.08.1806.09.18,

03.10.18, 07.10.1806.11.1806.11.1827.11.1825.12.1830.12.1803.01.1920.01.19, 22.01.1931.01.1903.02.19, 04.02.1911.02.1913.02.1921.02.1906.03.1906.03.1912.03.1924.03.19,

 27.03.1931.03.1904.04.1909.04.1905.05.19,

20.05.19, 20.05.1922.05.1922.05.1902.06.1918.06.1923.06.1924.06.1904.07.19

07.07.19, 10.07.1921.07.19,

 23.07.1923.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 02.09.19, 05.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 27.10.1920.11.19, 27.11.1908.12.19, 09.12.19, 10.12.19, 19.12.19, 07.01.20, 08.01.20, 12.01.20, 19.01.20, 23.01.2026.01.20, 29.01.20, 30.01.20, 02.02.20, 18.02.20, 03.03.20, 04.03.20, 24.03.20, 16.04.20, 05.05.20, 14.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 20.05.20, 10.06.20, 16.06.20, 30.06.20, 09.07.20, 20.07.20, 08.09.20, 09.09.20, 13.09.20, 15.09.20, 16.09.20, 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.09.20, 22.10.20, 27.10.20, 17.11.20, 18.11.20, 24.11.20, 09.12.20, 16.12.20, 29.12.20, 05.01.21, 10.01.21, 14.01.21, 02.02.21, 16.02.21, 17.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 09.03.21, 17.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 19.04.21, 10.05.21, 25.05.21, 01.06.21, 10.06.21, 28.06.21, 30.06.21, 04.07.21, 29.07.21, 29.07.21, 10.08.21, 08.10.21, 10.10.21, 11.10.21, 11.10.21, 13.10.21, 28.10.21, 31.10.21, 02.11.21, 04.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 15.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 23.11.21, 13.12.21, 13.12.21, 26.12.21, 12.01.22, 20.01.22, 25.01.22, 26.01.22, 26.01.22, 15.02.22, 21.02.22, 27.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 06.03.22, 14.03.22, 27.03.22, 04.04.22, 08.05.22, 24.05.22, 29.05.22, 02.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 19.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 05.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 18.07.22, 27.07.22, 28.07.22, 10.08.22, 17.10.23, 18.10.23, 18.10.23, 25.10.25, 30.10.23, 15.11.23, 15.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 04.12.23, 09.01.24, 11.01.24, 17.01.24, 22.01.24, 24.01.24, 04.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 17.03.24, 18.03.24, 10.04.24, 01.05.24, 01.25.24, 08.05.24, 29.05.24, 30.05.24 05.06.24, 16.06.24, 17.06.24, 10.07.24

 

צפיפות

צְפִיפוּת – מצב שבו דברים קרובים מדי אחד לשני, יש יותר מדי דברים במקום אחד

שם תואר: צָפוּף

שם הפועל בבניין פיעל: לְצוֹפֵף

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִצטוֹפֵף

דוגמאות:

היה אתמול צָפוּף מאוד בקונצרט בפארק. בקושי מצאנו מקום לעמוד. אני לא זוכרת צְפִיפוּת כזאת בעבר.

אני מעדיפה לראות את הקונצרט בטלוויזיה. אני לא סובלת להִצטוֹפֵף עם מיליון אנשים.

צפוף כאן. בואי נצא למרפסת.

למה שתלתם את הפרחים בצפיפות גדולה כל כך?

 

הערך צפיפות נמצא בידיעות: 14.11.1622.11.1616.10.1713.12.1713.03.18, 27.10.19, 19.05.20, 20.05.20, 04.08.20, 09.09.20, 02.05.21, 20.06.21

 

צפירה

צְפִירָה – סירנה

צְפִירַת אַזְעָקָה – סירנה שמודיעה כי יש סכנה. 

בישראל משמיעים צפירת אזעקה כשיש סכנה של טיל או מלחמה. התושבים נכנסים למקלטים או לחדרים מוגנים.

אחרי שהסכנה עוברת משמיעים צפירת אַרגָעָה.

ביום הזיכרון וביום השואה משמיעים  צפירת דוּמִיָה: כולם עומדים שתי דקות דוֹם, בשקט, בלי לָזוז.

לפני תרגיל התגוננות אומרים ברדיו: במקרה של אזעקת אמת תישמע צפירה עולה ויורדת. 

 

הערך צפירה נמצא בידיעות: 07.02.1723.04.1724.04.1711.04.1816.04.18

01.05.1902.05.1907.05.1907.05.19, 26.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 01.05.22, 05.05.24, 06.05.24, 09.05.24, 12.05.24, 03.07.24