Browsing Archives

צד

צַד – ימין, שמאל…

רבים: צְדָדִים

שם תואר: צְדָדִי, צִדִי

חַד צדדי, דו צדדי

לכל מטבע יש שני צדדים

צדדים יש גם בויכוח, במשא ומתן, בחוזה, בהסכם

מצד אחד… מצד שני… מכל הצדדים

הצד השווה והצד השונה

הולכים הצִדה, זזים הצִדה

הצד החלש של מישהו, הצד החזק שלו

מצדי הכול בסדר! – מבחינתי הכול בסדר

על הצד הטוב ביותר

על צד שמאל – בדרך לא טובה. על צד ימין – בדרך טובה

צד הדרך, צד הכביש

 

הערך צד נמצא בידיעות: 

10.07.1820.12.1823.12.1827.12.1814.02.1906.05.19, 12.09.1907.11.19, 10.12.19, 12.12.19, 29.01.20, 02.02.20, 26.03.20, 16.04.20, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 13.05.21, 28.06.21, 06.07.21, 07.07.21, 04.08.21, 11.08.21, 19.10.21, 19.10.21, 06.12.21, 21.12.21, 27.01.22, 30.01.22, 28.04.22, 09.06.22, 17.07.22, 03.08.22, 10.08.22, 10.01.24, 14.01.24, 11.02.24, 25.02.24, 13.03.24, 15.04.24, 29.05.24, 10.06.24, 26.06.24

 

 

 

 

צד (פועל)

צָד – רדף אחר בעל חיים והרג אותו

השורש: צ.י.ד

שם הפועל: לָצוּד

שם הפעולה: צַיִד

סמיכות: צֵיד-

צֵיד מְכַשֵפוֹת, מַסַע צַיִד – בני אדם רודפים אחרי אנשים ו'הורגים' את שמם הטוב

שם עצם: מָצוֹד. המשטרה עורכת מצוד כדי לתפוס את הגנב

 

הערך צד נמצא בידיעות: 12.06.1706.08.1710.08.1720.12.1718.01.18, 12.12.18, 12.12.1818.03.1917.06.19,

19.06.19, 08.08.19, 10.10.19, 03.11.20, 09.02.21, 03.05.21, 09.09.21, 12.09.21, 08.05.22, 07.01.24, 14.04.24

 

צדק

צֶדֶק – אמת, יושר  justice

השורש: צ.ד.ק

בבניין קל: צדק, צודק

בבניין הפעיל: לְהַצדִיק, מַצדִיק

שם פעולה: הַצְדָקָה

שמות תואר: צודק, מוּצדָק

אדם צדיק, אישה צַדֶקֶת

בג"ץ – בית דין גבוה לצדק

צְדָקָה – עזרה לנזקקים, מתן כסף לאנשים שאין להם

 

דוגמאות:

הוא צדיק ואשתו צדקת. הם תורמים כספים רבים לצְדָקָה.

הוא אחר לשיעור וקיבל עונש מהמורה כי האיחור לא היה מוצדק.

הלקוח תמיד צודק!

אתה לא צודק! זה ממש לא היה ככה!

בג"ץ ביטל את החלטת השר.

 

הערך צדק נמצא בידיעות: 21.06.1627.06.1710.11.1702.01.1801.05.18, 08.10.1811.12.1815.01.1907.02.19, 28.11.19, 22.12.19, 15.01.20, 20.02.20, 20.05.20, 21.05.20, 30.06.20, 13.07.20, 23.09.2021.01.21, 06.02.21, 11.02.21, 18.02.21, 17.06.21, 08.08.21, 21.10.21, 23.12.21, 24.01.22, 24.01.22, 02.11.23, 14.11.23, 16.12.23, 08.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 14.01.24, 24.01.24, 27.01.24, 18.03.24