Browsing Archives

צמצם

צִמצֵםהקטין כמות או מספר

השורש: צ.מ.צ.ם

שם הפועל: לְצַמצֵם

שם הפעולה: צִמצוּם

הפועל בבניין הופעל: צוּמצַם

שם תואר: מְצוּמצָם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִצְטַמְצֵם

במתמטיקה: חילק את המונה והמכנה באותו מספר כדי שיהיו קטנים יוצר

 

דוגמאות:

העירייה צמצמה את התקציב לבתי הספר.

אנחנו רוצים לצמצם את ההוצאות.

יש לנו זמן מצומצם. רק שעה. בואי נתחיל.

כאשר מצמצמים את השבר שש שמיניות ב-2, התוצאה היא שלושה רבעים.

הם חיים בצמצום כי שניהם סטודנטים שמרוויחים מעט.

 

הערך צמצם נמצא בידיעות: 17.08.16, 08.09.1613.09.1626.09.1630.10.1601.01.1724.01.1725.05.1704.06.1712.06.17

06.08.1712.09.1716.10.1720.11.1709.12.1728.05.1806.08.1820.12.1814.03.1931.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צמרת

צַמֶרֶת – החלק הגבוה של העץ, ראש העץ

ובחיים: המנהיגות

רבים: צַמָרוֹת

בסמיכות: צַמְרוֹת העצים

צַמֶרֶת המדינה, צמרת השלטון

אנשי צַמֶרֶת

צַמֶרֶת המשפט

צַמֶרֶת צה"ל

צַמֶרֶת הכלכלה

דוגמנית צַמֶרֶת

צַמֶרֶת מצעד הפזמונים

להגיע לצמרת, להיות בצמרת, לשאוף להגיע לצמרת

 

הערך צמרת נמצא בידיעות: 10.11.1714.01.1920.05.19