Browsing Archives

כ״ו בטבת תשפ״א 10.01.21

הקורונה בישראל: 1,056 חולים במצב קשה, 245 מהם מונשמים

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו 3,430 נדבקים חדשים בקורונה. בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים 1,056 חולי קורונה במצב קשה. 245 מהם מחוברים למכונות הנשמה. היום נפטרו 14 חולי קורונה, ובכך עלה מניין המתים בישראל מפרוץ המגפה ל-3,663 בני אדם.

יום ראשון כ״ו בטבת תשפ״א 10.01.21


06:10: ישראל בסֶגֶר

06:10: החל השָלָב של מַתַן החיסון השני

06:10: מאות אלפי מְנות חיסון צְפויות להגיע לישראל היום ובהמשך השבוע

06:10: טראמפ הודיע כי לא יבוא לטקס ההַשְבָּעָה של ביידן. סְגנו פנס יַגיע

06:10: אינדונזיה: מְטוס בואינג 737 ובו 62 נוסעים ואנשי צֶוֶות הִתְרסק דקות לאחר שהִמרִיא מהבירה ג'קרטה

06:10: גל המְחאה נגד נתניהו, שבוע 29 ברְציפות: אלפים הִפגינו בירושלים, בקיסריה, בצְמתים ועל גְשרים בכל רחבי הארץ 

06:10: בחולון עצרה המשטרה אֶזרח שרִיסֵס גז פִּלְפֵּל על מפגינים

06:10: נִמשכות הַפגנות המְחאה על מותו של הנער במִרְדָף מִשטרתי בבנימין

06:10: בגלל הסֶגֶר: בית המשפט דחה למועד בלתי ידוע את הדיון במשפט נתניהו שהיה אמור להִתקיים השבוע

06:10: היועץ המשפטי לממשלה הֶחליט להעמיד לדין את השר אריה דרעי על עבֵרות מס, כָּפוּף לשימועַ

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 3,633, 60 מהם נִפטרו בסוף השבוע

06:10: אתמול אוּבחנו 7,808 נדבקים חדשים בקורונה

06:10: בישראל נכון לאתמול: 68,766 חולים פעילים, 1,646 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 964 מהם במצב קשה ובהם 236 חולים מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 1.943 מיליון מתים, 90.208 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 72 ימים לבחירת לכנסת ה-24

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

משרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

נותנים כָּתֵף שנייה

אֶמֶש הִתחיל בישראל שְלַב מַתַן החיסון השני, לאֶזרחים שקיבלו את המָנָה הראשונה לפני 21 ימים.

עד כֹּה קיבלו את המנה הראשונה של החיסון של פייזר בישראל 1.8 מיליון אזרחים. 70% מבני 60 ומעלה קיבלו את המנה הראשונה.

היום ובהמשך השבוע צפוי להגיע אַרצה 'מִשְלוֹחַ מָנוֹת'  – מאות אַלפֵי מָנוֹת של החיסון של חֶברת פייזר.

המשטרה חִילְקה בסוף השבוע 9,178 דו"חות על הֲפָרָה של תַקָנוֹת הקורונה

המִשטרה חילקה בסוף השבוע 9,178 דוּ"חוֹת בְּגִין הֲפָרוֹת של תַקָנות הקורונה. מַרבית הדוּ"חות (7,255) נִרְשְמו בְּגִין יציאה ממְקום מְגוּרים למַטָרָה או לפְעולה שאינה מוּתֶרֶת. 1,358 דו"חות נִרשמו בְּגִין אי עֲטִייַת מסֵכה, 91 על הֲפָרַת חובת בִּידוּד, 125 על הֲפָרוֹת שונות של בתֵי עֵסֶק ו-299 דוּ"חות נִרְשְמו בגין שְהִייָה במָקום ציבּוּרי שהפעילות בו אֲסוּרָה. 

טוויטר סגרה את החשבון של טראמפ לִצְמִיתוּת

הרְשָתוֹת החֶברתיות 'סוגרות חֶשבון' עם הנָשִׂיא היוצא טראמפ: טוויטר הודיעה כי סגרה את חֶשבונו של טראמפ לִצְמִיתוּת. זאת בְּשֶל "סיכּוּן להֲסָתָה לאַלִימוּת". אפל הִשְעֲתָה את אפליקציית פרלר, המְזוֹהָה עם תומכֵי טראמפ. נְציגי ענָקית הטכנולוגיה צִייְנו כי מִשתמשים בפרלר דָָנוּ ביניהם בנסיעה לוושינגטון עם כְּלֵי נֶשֶק, בעִקְבות האֵירועים בגִבעת הקפיטול.