Browsing Archives

צפיפות

צְפִיפוּת – מצב שבו דברים קרובים מדי אחד לשני, יש יותר מדי דברים במקום אחד

שם תואר: צָפוּף

שם הפועל בבניין פיעל: לְצוֹפֵף

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִצטוֹפֵף

דוגמאות:

היה אתמול צָפוּף מאוד בקונצרט בפארק. בקושי מצאנו מקום לעמוד. אני לא זוכרת צְפִיפוּת כזאת בעבר.

אני מעדיפה לראות את הקונצרט בטלוויזיה. אני לא סובלת להִצטוֹפֵף עם מיליון אנשים.

צפוף כאן. בואי נצא למרפסת.

למה שתלתם את הפרחים בצפיפות גדולה כל כך?

 

הערך צפיפות נמצא בידיעות: 14.11.1622.11.1616.10.1713.12.1713.03.18, 27.10.19, 19.05.20, 20.05.20, 04.08.20, 09.09.20, 02.05.21, 20.06.21

 

צפירה

צְפִירָה – סירנה

צְפִירַת אַזְעָקָה – סירנה שמודיעה כי יש סכנה. 

בישראל משמיעים צפירת אזעקה כשיש סכנה של טיל או מלחמה. התושבים נכנסים למקלטים או לחדרים מוגנים.

אחרי שהסכנה עוברת משמיעים צפירת אַרגָעָה.

ביום הזיכרון וביום השואה משמיעים  צפירת דוּמִיָה: כולם עומדים שתי דקות דוֹם, בשקט, בלי לָזוז.

לפני תרגיל התגוננות אומרים ברדיו: במקרה של אזעקת אמת תישמע צפירה עולה ויורדת. 

 

הערך צפירה נמצא בידיעות: 07.02.1723.04.1724.04.1711.04.1816.04.18

01.05.1902.05.1907.05.1907.05.19, 26.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 01.05.22, 05.05.24, 06.05.24, 09.05.24, 12.05.24