Browsing Archives

עובדה

עוּבְדָה – Fact, דבר שקרה ואפשר להוכיח שהוא קרה

עובדות צריך להוכיח

בית המשפט מסתמך על עובדות

עם עובדות לא מתווכחים

 

הערך עובדה נמצא בידיעות:

  27.11.1607.12.1604.07.1702.10.1720.11.1726.11.18 25.12.1823.06.19, 22.07.19, 25.09.19, 30.10.19, 04.02.20, 09.02.20, 14.10.20, 21.01.21, 09.02.21, 11.02.21, 08.03.21, 26.04.21, 26.07.21, 18.07.22, 12.11.23, 24.11.23, 03.01.24, 31.01.24, 11.02.24

 

 

 

 

 

 

עובר

עוּבָּר – תינוק בתוך הבטן של האם

נקבה: עוּבָּרִית

רבים: עוּבָּרִים

הֵרָיוֹן מְרוּבֵּה עוברים: הריון שבו יש בבטן האם יותר מעובר אחד – תאומים, שלישייה, רביעייה, חמישייה…

העובר מתפתח בתוך השִליָה הנמצאת ברֶחֶם שבבטן האם.

 

הערך עובר נמצא בידיעות: 14.08.1621.12.1714.03.18, 02.02.21