Browsing Archives

עורף

עוֹרֶף – 1. החלק האחורי של הצוואר

          2. HOME FRONT

ההפך: חֲזִית

שם תואר: עוֹרפִּי

דוגמאות:

המלחמה מתקיימת בחזית ובעורף.

יש להכין את העורף למלחמה.

יש אנשים שאוהבים לגור בדירה חזיתית ולראות מהמרפסת את הרחוב. אני אוהבת לגור בדירה עוֹרְפִּית. היא שקטה יותר.

 

הערך עורף נמצא בידיעות: 12.03.1806.05.19, 05.08.21, 03.11.21, 24.11.21, 02.11.23, 14.11.23, 21.11.23, 23.11.23, 06.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 25.02.24

 

עורק

עוֹרֵק – צינור המוביל את הדם מן הלב אל חלקי הגוף, (בהשאלה) כביש רָאשי

רבים: עוֹרְקִים

אֲבי העורְקים – העורק הראשי המוליך את הדם המחוּמצן מן הלב אל כל חלקי הגוף (בלועזית: אָאוֹרְטָה)

חוֹסֵם עוֹרְקִים – רצועה שכורכים מסביב לאיבר שנפגע לעצירת דימום מעורק

עוֹרֵק תַחְבורה – כביש ראשי

 

הערה: יש לבטא  עוֹרֵק –  ההטעמה בסוף המילה (כמו: כותב).

 

הערך עורק נמצא בידיעות: 27.01.24