Browsing Archives

משמורת

מִשְמוֹרֶת – זכוות להחזקה של ילד שניתנת להורה גרוש, החזקה ושמירה על מסמך

השורש: ש.מ.ר

שם הפועל: לִשְמוֹר

מִשְמוֹרֶת משותפת: שני ההורים הגרושים מגדלים את הילד

מסמכים חשובים ניתנים למשמורת אצל עורך דין.

 

הערך משמורת נמצא בידיעות: 20.07.17