Browsing Archives

הצית

הִצִית – הדליק אש, הבעיר, שרף

השורש: י.צ.ת

שם הפועל: לְהַצִית

שם הפעולה: הַצָתָה

מכשיר: מַצִית – מכשיר להדלקת אש של סיגריה, להדלקת אש בכיריים

מכשיר: מַצָת – התקן להדלקה ברכב – פלאג

דוגמאות:

השריפה פרצה בשל הַצָתָה. המשטרה עצרה כמה נערים חשודים בהצתה.

יש למישהו גפרור או מצית?

 

הערך הצית נמצא בידיעות: 

23.11.1627.11.1628.11.1630.11.16, 15.03.1706.06.1725.03.1804.06.18, 02.07.18,

02.12.1812.02.1926.05.1905.06.19, 19.05.20, 11.06.20, 15.07.20, 27.07.20, 10.11.20, 25.01.21, 13.04.21, 21.04.21, 29.04.21, 12.05.21, 07.06.21, 10.06.21, 09.09.21, 12.06.22, 29.05.24, 04.06.24