Browsing Archives

הציל

הִצִיל  – עזר למישהו לצאת מסכנה, הציל חיים של מישהו, הציל מישהו ממות

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

מקצוע: מַצִיל בחוף הים או בבריכה 

קריאת הצלה  s.o.s : הַצִילוּ !!!!!!

שירותי הצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש  

 

דוגמאות:

נוצרים רבים הצילו יהודים בתקופת השואה.

הרופא הציל את חייו של הפצוע.

הדיאטה הצילה אותו.

אסור להתרחץ בחוף בלי מציל! 

 

הערך הציל נמצא בידיעות: 24.07.1606.09.1622.11.1627.11.1611.12.1620.12.1608.03.1729.05.17,

 08.06.1723.07.1723.07.17

24.07.1717.08.1730.08.17, 19.09.1724.09.1724.11.1711.12.1714.01.1817.01.1812.02.1820.02.18,

25.02.1811.03.1814.03.1808.04.1827.06.1811.07.1822.11.1817.12.18

23.12.1823.01.19,

 28.01.1929.01.1924.02.1922.05.1929.05.1916.07.19, 27.11.19, 10.12.19, 09.01.20, 19.02.20, 21.02.20, 26.03.20, 31.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 17.05.20, 04.06.20, 07.06.20, 19.07.20, 17.09.20, 15.10.20, 11.01.21, 18.01.21, 20.01.21, 04.03.21, 11.04.21 , 29.04.21, 12.05.21, 19.05.21, 06.07.21, 02.09.21, 13.09.21, 18.05.22, 19.05.22, 26.06.22, 21.10.23, 30.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 26.11.23, 06.12.23, 25.12.23, 27.01.24, 13.02.24, 14.02.24