Browsing Archives

החזיק

הֶחְזִיק – היה לו, היה לו ביד

השורש: ח.ז.ק

שם הפועל: לְהַחזִיק

שם הפעולה: הַחזָקָה

שם עצם: תַחְזוּקָה – טיפול בדבר כדי שלא יתקלקל

שם הפועל: לְתַחְזֵק

דוגמאות:

הוא מחזיק את התינוק בידיים.

הם מחזיקים בית קיץ בגליל.

החזקת בית עולה כסף רב.

למה את מחזיקה את המפתחות ביד? שימי אותם בתיק!

בבית הספר יש איש תחזוקה מצוין שפותר מיד כל בעיה.

יש לנו חצר גדולה. קשה לנו לתחזק אותה בעצמנו ולכן לקחנו גנן.

 

הערך החזיק נמצא בידיעות: 

14.09.1619.09.1628.08.1707.09.1706.11.1723.11.1718.11.1804.03.1928.03.19,

04.07.1921.07.19, 26.11.19, 30.01.20, 04.08.20, 12.01.21, 16.02.21, 02.02.22, 16.03.22, 26.06.22, 14.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 12.11.23, 14.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 28.11.23, 29.11.23, 20.12.23, 21.01.24, 21.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 17.03.24, 16.05.24