מילים ומושגים

קבע (פועל)

קָבַע החליט, אמר

השורש: ק.ב.ע

שם הפועל: לִקבּוֹעַ

שם הפעולה: קְבִיעָה

קובעים תור, קובעים פגישה, קובעים תאריך למשהו

דוגמאות:

קבעתי פגישה עם המורה מחר.

קבענו תור לרופא בשבע.

הממשלה תִקבַּע את המחירים.

ההורים קובעים מה אסור ומה מותר.

עדיין לא קבענו תאריך לחתונה.

בוא נקבע בקפה 'הבימה'!

 

הערך קבע נמצא בידיעות: 

2.11.1630.11.1605.01.1708.01.1724.01.1720.03.1724.04.1703.05.17,

 05.07.1730.07.17

07.08.1713.09.1702.10.1729.10.1730.11.1707.12.1722.12.1726.12.17, 27.12.1728.12.1709.01.18,

 10.01.1801.02.1804.02.1818.02.1820.02.1819.03.1827.03.18, 25.04.1801.05.18, 27.05.1831.05.1821.06.1822.06.1805.07.1818.07.1808.10.1816.10.18,

 22.10.1823.10.1829.10.18,

16.11.1818.11.1803.12.1820.12.1825.12.1804.03.1905.03.1919.03.19,

15.05.1911.06.19, 22.07.1923.07.19, 06.08.19, 07.08.19, 04.09.19, 26.11.19, 08.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 07.01.20, 12.01.20, 13.01.20, 13.02.20, 19.02.20, 21.02.20, 11.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 07.05.20, 10.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 12.07.20, 14.07.20,  20.07.20, 21.07.20, 30.09.20, 05.11.20, 08.12.20, 09.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 07.01.21, 19.01.21, 21.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 18.03.21, 21.04.21, 27.04.21, 10.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 21.06.21, 24.06.21, 01.07.21, 01.07.21, 06.07.21, 28.07.21, 10.08.21, 12.08.21, 06.10.21, 21.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 31.10.21, 09.12.21, 20.12.21, 04.01.22, 22.02.22, 06.03.22, 29.03.22, 05.04.22, 27.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 05.07.22, 11.07.22, 12.07.22, 13.07.22, 19.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 25.10.23, 07.11.23, 16.11.23, 19.11.23, 05.12.23, 06.12.23, 16.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 28.12.23, 16.01.24, 26.01.24, 11.02.24, 06.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 05.04.24, 17.04.24, 09.05.24, 30.05.24, 03.06.24, 10.06.24, 10.06.24