Browsing Archives

הלוואי

הַלְוַואי – מילה שמביעה תקווה שהדבר יתגשם. היא פותחת משפטים המביעים רצון ותקווה.

הלוואי שאקבל ציון גבוה בבחינה

הלוואי שלא יהיה מחר גשם, כי יש לנו טיול.

הלוואי עליי משכורת כמו שלו!

 

הערך הלוואי נמצא בידיעות: 27.11.23