Browsing Archives

הלוואה

הַלְווָאָה – כסף שאתה לוקח מהבנק או ממישהו לזמן מסוים ועליך להחזיר אותו בתוספת ריבית

השורש: ל.ו.ה

שם הפועל בבניין קל: לִלְווֹת – לקחת כסף ממישהו

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַלְווֹת – לתת כסף למישהו

מַשְכַּנְתָא – הלוואה לקניית דירה

 

הערך הלוואה נמצא בידיעות: 

27.11.18, 25.06.1904.07.19, 05.09.19, 13.07.22

 

 

הלוואי

הַלְוַואי – מילה שמביעה תקווה שהדבר יתגשם. היא פותחת משפטים המביעים רצון ותקווה.

הלוואי שאקבל ציון גבוה בבחינה

הלוואי שלא יהיה מחר גשם, כי יש לנו טיול.

הלוואי עליי משכורת כמו שלו!

 

הערך הלוואי נמצא בידיעות: 27.11.23