Browsing Archives

הכחיד

הִכְחִיד – השמיד

השורש: כ.ח.ד

שם הפועל: לְהַכְחִיד

שם הפעולה: הַכְחָדָה

עבר בבניין נפעל: נִכְחַד

עבר בבניין הופעל: הוּכְחַד

סוגים רבים של בעלי חיים וצמחים נִכְחֲדוּ ואינם קיימים.

יש בעלי חיים שנמצאים בסַכָּנַת הַכְחָדָה. צריך לשמור עליהם!

 

הערך הכחיד נמצא בידיעות: 31.01.17, 10.10.19, 20.02.22

 

 

 

הכחיש

הִכחִיש – אמר: לא! זה לא נכון!

השורש: כ.ח.ש

שם הפועל: לְהַכחִיש

שם הפעולה: הַכחָשָה

הַכְחָשַת הַשוֹאָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּחֵש ל…

מִתְכַּחֲשִים לעובדות

דוגמאות:

חוק חדש בפולין מבקש להכחיש את חלקם של הפולנים בשואה.

הוא הכחיש במשטרה את כל הסיפור. השוטרים לא מאמינים לו. הם חושבים שהוא משקר. 

זאת לא האמת! אני מכחיש את הדברים!

השר לא רצה להגיב ברדיו בנושא. הוא לא אישר את הדברים ולא הכחיש אותם.

יש היסטוריונים שמכחישים את השואה. אי אפשר להבין את התופעה של הכחשת השואה.

הערה: ישראלים רבים טועים ואומרים: מכּחיש, להכּחיש, הכּחשה (עם דגש ב-כ').

הצורה הנכונה היא בלי דגש ב – כ' : מכחיש, להכחיש, הכחשה

 

הערך הכחיש נמצא בידיעות:

 20.12.1628.01.1821.02.18, 12.01.20, 13.10.20, 15.11.20, 24.11.20, 31.12.20, 20.01.21, 24.02.21, 27.05.21, 07.10.21, 10.10.21, 17.02.22, 15.05.22, 07.07.22