Browsing Archives

מגזר

מִגזָר סקטור

השורש: ג.ז.ר

לגזור – לחתוך במספריים משהו מתוך השלם 

רבים: מִגזָרִים

המגזר החרדי

המגזר דובר הערבית

המגזר העִסקי

המגזר הציבורי

שם עצם נוסף מהשורש: גִזְרָהשטח מסוים הנתון באחריותה של יחידה צבאית; קבוצת פעלים בדקדוק העברי; פיגורה

גוזר קופון – מַרְוִויחַ

 

הערך מגזר נמצא בידיעות: 07.10.1611.01.1722.01.1726.01.1719.04.1716.07.1714.09.1712.11.1707.01.18,

18.01.1805.06.1814.10.1816.11.1803.12.18, 07.11.19, 17.11.19, 17.03.20, 25.03.20, 26.04.20, 05.07.20, 06.07.20, 15.09.20 17.09.20, 29.12.20, 03.01.21, 24.03.21, 08.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 31.12.23, 24.01.24