Browsing Archives

מגרש

מִגְרָששטח אדמה ריק בתוך עיר

על מגרש ריק בונים בית

מגרש חנייה

מגרש כדורגל

מגרש כדורסל

מגרש משחקים

מגרש מִסְדָרִים – רחבה בבסיס צבאי שבה עורכים תרגילי סדר וטקסים

העניין במגרש שלו – העניין בידיים שלו

שחקן יחידי במגרש – רק הוא קיים בתחום הזה
 

הערך מגרש נמצא בידיעות: 15.08.1626.12.1707.06.18, 19.12.18