Browsing Archives

תוצאה

תוֹצָאָה  result, score

השורש: י.צ.א

תוֹצָאָה – מה שיוצא כְּתוֹצָאָה מפעולה מסוימת 

למשל:

תוצאה של משחק או תחרות בספורט

תוצאה של תרגיל בחשבון

תוצאה של בדיקות

 

דוגמאות:

לכל דבר יש סיבה ותוצאה.

צלצלתי לרופא כדי לקבל את התוצאות של בדיקות הדם שעשיתי אתמול.

מה הייתה התוצאה במשחק אתמול? 

כשהילדים היו קטנים קראתי להם ספרים רבים. התוצאה – הם אוהבים מאוד לקרוא והשפה שלהם מאוד עשירה.

 

הערך תוצאה נמצא בידיעות: 22.06.1617.08.1614.09.1630.10.1630.10.1605.04.1728.04.1707.08.16, 20.08.1726.09.1727.09.1701.10.17, 02.10.1710.11.1720.11.1709.12.1713.12.1720.12.1718.01.18,

26.04.1822.05.1823.05.1827.05.1830.05.1812.06.1814.06.1802.07.18,

 05.07.1815.07.1830.07.18

05.08.1807.08.1814.08.1831.10.1808.11.1812.12.1813.12.1811.02.19

12.02.0912.04.1907.05.1919.05.19

30.06.1903.07.1905.08.19, 19.09.19, 19.09.1925.09.1906.02.20, 20.02.20, 02.03.20, 03.03.20 04.03.2005.03.20, 12.03.20, 15.07.20, 21.07.20, 03.08.20, 05.08.20, 03.09.20, 13.10.20, 03.11.20, 04.11.20, 05.11.20, 10.11.20, 19.11.20, 26.11.20, 01.12.20, 06.12.20, 23.12.20, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 07.02.21, 11.04.21, 11.04.21, 29.04.21, 21.06.21, 01.07.21, 14.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 12.08.21, 31.08.21, 30.09.21, 06.12.21, 15.12.21, 27.12.21, 29.12.21, 03.01.22, 05.01.22, 05.01.22, 01.03.22, 15.03.22, 29.03.22, 01.05.22, 17.05.22, 27.05.22, 31.05.22, 15.06.22, 17.06.22, 28.06.22, 11.08.22, 29.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 26.12.23, 27.12.23, 10.01.24, 22.01.24, 26.01.24, 11.02.24, 27.02.24, 28.02.24, 03.04.24, 09.05.24, 20.05.24, 24.06.24