Browsing Archives

שריד

 שָׂרִיד –  אדם או חפץ שנשארו אחרי מלחמה, אש, אסון

               חפץ שנשאר מתקופות קדומות

רבים: שְׂרִידִים

השורש: שׂ.ר.ד

שמות פועל: לִשְׂרוֹד

                    לְהִישָׂרֵד

שם הפעולה: הִישָׂרְדוּת

שרידים ארכאולוגיים

 

הערך שריד נמצא בידיעות: 26.10.1601.02.1811.04.1821.05.1801.05.1902.05.1912.05.1921.05.19, 04.06.19, 25.01.20

 

שריין

שִרְייֵן – שמר מקום

שִרְיוּן – החלטה לשמור ולהבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת למישהו בלי שיצטרך להיבחר בבחירות כמו כולם

למשל: שיריון מקומות לנשים

לצב יש שריון קשה על הגב זה ה'בית' שלו.

חיל השריון – לוחמים בטנקים

רכב משוריין

 

הערך שריין נמצא בידיעות: 28.09.17

 

שריפה

שְרֵיפָה – הִתפַּשטוּת של אש, דְלֵקָה

השורש: שׂ.ר.ף

שם הפועל: לשׂרוף

שם עצם: שְׂרֵיפָה

דוגמאות:

שְרֵיפָה גדולה פרצה אתמול. השריפה הִשתוֹלְלָה במשך חמש שעות.

הכבאים הצליחו לכבות את השריפה.

הפצע מאוד שורף לי.

 

הערך שריפה נמצא בידיעות: 22.11.1624.11.1624.11.1624.11.16, 05.02.1715.03.17, 29.03.1715.06.1709.08.1715.10.1719.10.17, 10.12.17, 17.12.17, 24.12.1726.03.18, 13.05.1804.06.18,

14.06.1818.06.1805.08.1803.09.1807.10.1825.10.1826.11.1807.01.1931.01.1912.02.1912.02.19,

26.05.19, 26.05.1927.05.1913.06.1925.06.1930.06.1907.07.19, 18.07.19, 28.10.19, 10.02.20, 19.02.20