Browsing Archives

שריד

 שָׂרִיד –  אדם או חפץ שנשארו אחרי מלחמה, אש, אסון

               חפץ שנשאר מתקופות קדומות

רבים: שְׂרִידִים

השורש: שׂ.ר.ד

שמות פועל: לִשְׂרוֹד

                    לְהִישָׂרֵד

שם הפעולה: הִישָׂרְדוּת

שרידים ארכאולוגיים

 

הערך שריד נמצא בידיעות: 

26.10.1601.02.1811.04.1821.05.1801.05.1902.05.1912.05.1921.05.19, 04.06.19, 25.01.20, 01.04.20, 25.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 19.05.21, 09.12.2107.04.22, 28.04.22, 28.06.22, 27.10.23, 27.10.23, 03.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 28.01.24, 04.03.24, 02.04.22, 05.05.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 20.05.24

 

שריין

שִרְייֵן – שמר מקום

שִרְיוּן – החלטה לשמור ולהבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת למישהו בלי שיצטרך להיבחר בבחירות כמו כולם

למשל: שיריון מקומות לנשים

לצב יש שריון קשה על הגב זה ה'בית' שלו.

חיל השריון – לוחמים בטנקים

רכב משוריין

 

הערך שריין נמצא בידיעות: 28.09.17, 22.03.22

 

שריר

שְרִיר – Muscle

רבים: שְרִירִים

הִתְכַּווְצוּת שרירם

כְּאֵבֵי שרירים

שריר הלב

מַחֲלַת נִיווּן שְרִירִים – ALS

בשפת הדיבור: לעשות שְריר – להתנגד בתקיפות ובתוקפנות

 

הערך שריר נמצא בידיעות: 

01.10.1714.03.1818.06.1814.08.1830.12.1804.07.19, 15.07.20, 09.07.21, 04.07.22, 19.06.24, 20.06.24