Browsing Archives

מנגנון

מַנְגָנוֹן – מֶכָנִיזְם

למכונה, לשעון יש מנגנון.

בארגון יש מנגנון שמנהל  את הארגון.

בביולוגיה ופסיכולוגיה: לגוף ולנפש יש מנגנוני הגנה.

 

הערך מנגנון נמצא בידיעות: 19.06.16