Browsing Archives

מנה (פועל)

מָנָה – סָפַר

השורש: מ.נ.ה

שם הפועל: לִמנוֹת – לִספּוֹר

שם הפעולה: מִנְייָן

ביהדות: מניין – עשרה גברים הדרושים לתפילה

במוֹנִית יש מוֹנֶה שאומר כמה עלינו לשלם.

גם בשעון החשמל והמים יש מונה.

 

דוגמאות:

המורה מָנָה את מספר התלמידים שיצאו לטיול.

מָנִיתִי את הכסף ליד הקופה.

הכיתה מוֹנָה 40 ילד.

הקניון מוֹנֶה מאה חנויות.

עשרה גברים לתפילה הם מִנייָן.

מניין ההרוגים ברעידת האדמה – מאה.

 

הערך מנה נמצא בידיעות: 22.08.1605.10.16, 13.10.1621.11.1611.01.1710.07.1711.07.1730.08.1706.09.17, 15.10.1714.11.1715.11.17, 11.01.18, 01.02.1813.03.1814.03.1816.04.18, 05.06.18, 03.10.1814.02.1907.05.19

 

מנהיג

מַנְהִיג ראש של ציבור גדול,  Leader

השורש: נ.ה.ג

שם הפועל: לְהַנהִיג

שם הפעולה: הַנְהָגָה

 

הערך מנהיג נמצא בידיעות: 14.07.16 14.09.16, 10.11.1627.11.1618.12.16, 15.02.1716.03.1727.03.17

20.04.1725.04.1708.05.1713.06.1728.06.1707.09.1719.09.1729.10.1729.10.1719.11.1722.11.17,

24.11.1728.11.1706.12.1711.12.1713.12.17, 03.01.1823.01.1830.01.1811.02.1814.02.1820.02.18

06.03.1819.03.1819.03.18, 25.04.1826.04.18, 29.04.1806.05.1813.05.18, 03.06.1810.06.1811.06.18,

12.06.1813.06.1819.06.1826.06.18, 11.07.1812.07.1829.07.1805.08.18, 21.10.1811.11.1815.11.18,

26.11.1812.12.1819.12.1820.12.1823.12.1828.01.1907.02.1913.02.1921.02.1903.04.1906.06.19,

01.07.1911.07.1915.17.19

 

 

 

 

 

מנהרה

מִנהָרָה –  Tunnel

דוגמאות:

החלו העבוודות לחפירת המנהרה התת קרקעית לרכבת התחתית בתל אביב.

הספר הזה הוא כמו מסע במנהֶרֶת הזמן.

 

הערך מנהרה נמצא בידיעות: 25.10.16, 22.01.1730.01.1731.10.1731.10.1706.11.1714.11.1711.12.17,  15.01.18,

05.02.1820.02.1819.03.1816.04.1830.05.1811.06.1827.06.1803.07.1817.12.1827.12.1831.12.1813.01.19

 14.01.1915.01.1903.02.1930.05.1909.07.19