מילים ומושגים

חוקק

חוֹקֵק – קבע חוק חדש

שם הפועל: לְחוֹקֵק

שם עצם: חוֹק

רבים: חוּקִים

שם תואר: חוּקִי

חוק יסוֹד – חוק בנושא חשוב. יהיה בעתיד חלק מהחוקה של מדינת ישראל

 

בישראל: הכנסת היא בית המחוקקים. בה מחוקקים את חוקי המדינה

 

הערך חוקק נמצא בידיעות: 02.06.16, 20.06.16, 27.06.1611.01.1704.09.17, 28.11.1702.01.1818.02.1807.05.18,

28.05.1818.07.1819.07.1829.07.1806.08.1824.10.1819.11.1820.12.1825.12.1827.12.1801.01.1901.01.19,

23.01.1911.02.19, 24.02.1928.02.19