Browsing Archives

חול

חוֹל (ז') – sand, ההפך מקודש

רבים: חוֹלוֹת

יום חול – ימים ראשון – שישי. לא שבת

חול הַמוֹעֵד  (חוה"מ): הימים בסוכות ובפסח בין החג הראשון והחג השני

חִילוֹנִי – אדם שאינו דתי, שאינו מקיים מצוות דת,  secular

 

הערך חול נמצא בידיעות: 05.12.16 06.06.1731.10.1701.12.1718.01.1814.02.1823.05.1816.11.1817.12.18,

01.05.1931.05.1901.07.19, 05.12.19, 24.02.20, 06.05.21, 13.06.21

 

 

 

 

 

חוליה

חוּלְיָה  

כל אחת מהעצמות בעמוד השדרה

טבעת של שרשרת, חלק משרשרת

קבוצה של מחבלים ופושעים

בעלי החיים מתחלקים ל: בַּעֲלֵי חוּלְיוֹת; חַסרֵי חוּלְיוֹת

 

הערך חוליה נמצא בידיעות: 22.08.1718.01.1819.02.1803.06.1818.06.18, 08.08.19, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 09.07.21