Browsing Archives

שירת

שֵירַת – עבד בשביל מישהו, היה חייל בצבא

השורש: ש.ר.ת

שם הפועל: לְשָרֵת

שם הפעולה: שִירוּת

מקצוע: שָרָת – עוזר טכני, אב בית בבית הספר 

            מְשָרִת – עובד אצל המלך

 

דוגמאות:

חיילים משרתים בצה"ל 3 שנים. אחרי 3 שנות שירות הם משתחררים.

בצה"ל יש: שירות חובה, שירות קבע, שירות מילואים.

– איפה אתה משרת?

– בגולני!

הוא בן יחיד. הוא ביקש לשרת קרוב לבית.

האוכל במסעדה היה טעים אבל השירות לא.

השירות היה טוב, אבל האוכל לא…

זו מסעדה בשירות עצמי. אין בה מלצרים.

כשמקבלים חשבון במסעדה צריכים לבדוק אם השירות כלול או שהמחיר לא כולל שירות.

אנחנו משאירים למלצר תמיד 15-10 אחוזים דמי שירות.

לא הייתי מרוצה מהשירות של החברה וביקשתי לדבר עם שירות הלקוחות. הם ביקשו שאכתוב מכתב.

תעשה את זה בעצמך! אני לא המשרתת שלך!

 

הערך שירת נמצא בידיעות:

 03.08.1607.11.1604.01.1729.03.1719.04.1703.07.1723.10.17,

 26.10.1707.11.17,

19.11.1726.12.1706.01.1818.01.1823.01.1807.06.1801.08.1802.08.18,

 08.08.18, 16.12.1827.12.18

22.01.1920.02.1907.04.1907.05.1906.06.19, 05.09.19, 11.11.19, 08.06.20, 23.06.20, 31.08.20, 28.10.20, 02.06.21, 02.06.21, 17.06.21, 02.08.21, 12.10.21, 25.10.21, 30.11.21, 21.12.21, 01.03.22, 16.05.22, 31.05.22, 06.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 30.06.22, 01.08.22, 20.12.23, 01.04.24, 18.06.24