Browsing Archives

פיצוחים

פִּיצוּחִים – אֱגוֹזים, גרעינים, בוטנים

השורש: פ.צ.ח

שם הפועל: לְפַצֵחַ

שם הפעולה: פִּיצוּחַ

לאגוזים, לגרעינים ולבוטנים יש קליפה קשה שאותה צריך לְפַצֵחַ – לשבור.

צ'יקובסקי כתב את היצירה: 'מַפְצֵחַ האגוזים'.

מְפַצחים חִידָה קָשָה.

פּוֹצֵחַ פה  – מתחיל לדבר

פּוֹצֵחַ בשיר או בריקוד – מתחיל לשיר, מתחיל לרקוד

 

הערך פיצוחים נמצא בידיעות: 09.02.17
 

פיצוי

פִּיצוּי – כסף או משהו אחר שנותנים למישהו במקום נזק שנגרם לו, Compensation

רבים: פִּיצוּיִים

השורש: פ.צ.ה

שם הפועל: לְפַצוֹת

שם הפעולה: פִיצוּי

מְפַציִם את מישהו על משהו במשהו

ממשלת גרמניה שילמה פיצויים ליהודים שסבלו במלחמה.

פִּיצוּיֵי-פיטורים, פִּיצוּיֵי-פרישה – כסף שמקבל אדם שמסיים עבודה במקום עבודה 

דוגמאות:

ההורים נסעו לטיול בחו"ל ולא לקחו אתם את הילדים. הם הבטיחו לילדים שיקנו להם הרבה מתנות כפיצוי.

אף אחד לא יכול לפצות אותו על הצער.  

 

הערך פיצוי נמצא בידיעות: 15.11.1617.11.16, 30.11.1604.12.1606.12.1606.12.1619.12.1618.04.1712.06.17,

03.09.1807.05.19

 

פיצוץ

פִּיצוּץ, הִתפּוֹצצוּת –  Explosion

השורש: פ.צ.צ

שם הפועל בבניין פיעל: לְפוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיצוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפּוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְפּוֹצְצוּת

דוגמאות:

פתאום שמענו פיצוץ. 

צה"ל פוצץ את מטען החבלה.

הפְּצָצָה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

ובסלנג:

התפוצצתי מצחוק, התפוצצתי מכעס.

לא היה מקום. המסעדה הייתה מפוּצֶצֶת באנשים. לא היה כיסא אחד ריק.

קניתי סיגריות בפִּיצוּצִיָה שליד הבית. היא פתוחה 24 שעות ביממה.

 

הערך פיצוץ נמצא בידיעות: 18.7.1604.04.1727.04.1716.08.1731.10.1714.11.1712.12.1718.12.1726.12.18,

25.03.19, 06.08.19, 07.08.19, 16.07.20, 05.08.20, 05.08.20, 06.08.20, 06.08.20, 15.02.21, 28.02.21, 05.08.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 14.03.22, 18.10.23, 01.11.23, 06.12.23, 07.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 04.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 23.01.24, 29.05.24