Browsing Archives

פיו ולבו שווים

המשמעות:

הוא אומר את מה שהוא חושב ומרגיש. הוא אדם ישר.

פִּּיו – הַפֶּה שלו

לִבּו – הַלֵב שלו

שָווֶה – אותו דבר

דוגמה:

אתה יכול להאמין לכל מילה שהוא אומר. אני מכיר אותו, פִּיו וליבו שווים.

המקור:

(תְּרוּמוֹת ג' ח)

 

פתגם בעל משמעות דומה:

תוֹכוֹ כְּבָרוֹ

תוֹך – פנים

בַּר – חוץ, הצד החיצוני

 

פתגמים בעלי משמעות הפוכה:

אֵין תוֹכוֹ כְּבָרוֹ – הוא אדם צבוע, דו פרצופי

אֶחָד בַּפֶּה וְאֶחָד בַּלֵב    

פּיו ולִבו אינם שווים

 

 

פיוס

פִּיוּס – שלום אחרי ריב או סכסוך

השורש: פ.י.ס

שם הפועל: לְפַיֵיס 

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפַּיֵיס

דוגמאות:

הם הפסיקו לדבר לפני 20 שנה. החברים הצליחו סוף סוף לפייס ביניהם לפני יום הכיפורים השנה.

הוא אדם קשה. כשהוא כועס קשה לְפַייס אותו.

ילדים רבים מהר ומתפייסים מהר.

 

הערך פיוס נמצא בידיעות: 18.10.1710.11.17, 11.12.19, 22.12.20, 19.10.21, 11.02.24