Browsing Archives

פיצל

פִּיצֵל – חילק משהו לחלקים, חילק קבוצה לקבוצות מִשְנֶה קטנות

השורש: פ.צ.ל

שם הפועל: לְפַצֵל

שם הפעולה: פִּיצוּל

שם תואר: מְפוּצָל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפַּצֵל

שם הפעולה: הִתְפַּצְלוּת

 

דוגמאות:

פקידים בבנק עובדים בשעות מפוצלות – בבוקר ואחר הצהריים.

עובדים מקבלים תוספות שכר על פיצול יום העבודה.

המורה ביקש מהתלמידים להתפצל לשתי קבוצות.

הכיתה הזו אינה מאוחדת. היא מפוצלת ויש מתח בין הקבוצות השונות.

 

הערך פיצל נמצא בידיעות: 31.12.19, 03.11.21