Browsing Archives

פיצוץ

פִּיצוּץ, הִתפּוֹצצוּת –  Explosion

השורש: פ.צ.צ

שם הפועל בבניין פיעל: לְפוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיצוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפּוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְפּוֹצְצוּת

דוגמאות:

פתאום שמענו פיצוץ. 

צה"ל פוצץ את מטען החבלה.

הפְּצָצָה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

ובסלנג:

התפוצצתי מצחוק, התפוצצתי מכעס.

לא היה מקום. המסעדה הייתה מפוּצֶצֶת באנשים. לא היה כיסא אחד ריק.

קניתי סיגריות בפִּיצוּצִיָה שליד הבית. היא פתוחה 24 שעות ביממה.

 

הערך פיצוץ נמצא בידיעות: 18.7.1604.04.1727.04.1716.08.1731.10.1714.11.1712.12.1718.12.1726.12.18,

25.03.19, 06.08.19, 07.08.19, 16.07.20, 05.08.20, 05.08.20, 06.08.20, 06.08.20, 15.02.21, 28.02.21, 05.08.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 14.03.22, 18.10.23, 01.11.23, 06.12.23, 07.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 04.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 23.01.24, 29.05.24