Browsing Archives

פתע

פֶּתַע פתאום, משהו שקורה ברגע בלי שידעת שהוא יקרה

השורש: פ .ת.ע

שם הפועל: לְהַפְתִיעַ

שם עצם: הַפְתָעָה

דוגמאות:

הגשם הפתיע אותנו. חשבנו שיהיה יום יפה.

זה לא מפתיע שהוא מצליח. הוא מאוד מוכשר וחרוץ.

הנהג עצר את האוטובוס עצירת פתע וכמה נוסעים נפלו.

הלכתי ברחוב ולפתע ראיתי אותו מרחוק.

המורה עשתה לתלמידים בוחן פתע.

הם הכינו לאמא מסיבת הפתעה ליום ההולדת.

 

הערך פתע נמצא בידיעות: 27.09.1731.01.19, 05.07.2, 17.10.23, 27.10.23, 06.11.23 , 07.11.23, 07.11.23, 17.11.23, 03.12.23, 15.02.24

 

פתק

פֶתֶק – חתיכה קטנה של נייר שעליה כותבים משהו

אנשים מכל העולם מטמינים פתקים בכותל המערבי בירושלים.

פֶּתֶק הַצבָּעָהבבחירות: פתק שעליו רשום שם של רשימה המתמודדת בבחירות

פתק לבן פתק שעליו אין שם של רשימה המתמודדת בבחירות. מי שאינו רוצה להצביע בעד רשימה כלשהי שם במעטפה פתק לבן.

 

הערך פתק נמצא בידיעות: 01.11.1714.08.1804.04.1910.04.19, 30.11.20, 08.04.24

 

פתק לבן

פֶּתֶק לָבָן – בבחירות: פתק שאין עליו שם ואות של רשימה.

מי שאינו רוצה לבחור ברשימה כלשהי רשאי להכניס פתק לבן למעטפה.

מי שבוחר ברשימה שהפתק שלה אינו נמצא בין הפתקים בקלפי שלו –

רשאי לכתוב בכתב ידו את שם הרשימה ואת האות שלה ולהכניס את הפתק למעטפה.

 

הערך פתק לבן נמצא בידיעות:

פתר

פָּתַר – מצא תשובה לבעיה, לתרגיל, לחידה, לשאלה

השורש: פ.ת.ר

שם הפועל: לפתור

פִּתרוֹן  (ז')- תשובה לבעיה, לשאלה

רבים: פִּתְרוֹנוֹת

 דוגמאות:

הממשלה מנסה לפתור את בעיית הדיור.

צריך לפתור את הסכסוך בדרכי שלום ולא במלחמה.

המורה נתן לתלמידים תרגיל קשה במתמטיקה וביקש מהם לפתור אותו בבית.

אני לא מצליח לפתור את התרגיל בחשבון.

יש בעיות שאין להן פתרון.

אנחנו מחפשים פתרון לבעיה ולא מוצאים.

לבעיה הזו יש כמה פתרונות אפשריים.

אפשר להגיע לפתרון הבעיה בחשבון בשתי דרכים.

רבים בישראל תומכים בפתרון שתי מדינות לשני העמים.

הנאצים דיברו על "הפתרון הסופי" לבעיית היהודים.

 

הערך פתר נמצא בידיעות: 12.06.1820.05.19, 12.09.19, 02.06.20, 19.05.21, 26.07.21, 02.11.23, 06.03.24, 19.06.24

 

פתרון

פִּתרוֹן  (ז') תשובה לבעיה, לשאלה

רבים: פִּתְרוֹנוֹת

השורש: פ.ת.ר

שם הפועל: לִפתוֹר

שם הפועל בבניין נִפְעַל: לְהִיפָּתֵר

 

דוגמאות:

יש בעיות שאין להן פתרון.

אנחנו מחפשים פתרון לבעיה ולא מוצאים.

לבעיה הזו יש כמה פתרונות אפשריים.

המורה נתן לתלמידים תרגיל קשה במתמטיקה וביקש מהם לפתור אותו בבית.

אפשר להגיע לפתרון הבעיה בחשבון בשתי דרכים.

רבים בישראל תומכים בפתרון שתי מדינות לשני העמים.

הנאצים דיברו על "הפתרון הסופי" לבעיית היהודים.

 

הערך פתרון נמצא בידיעות: 

21.09.1618.12.1616.01.1701.02.1712.02.1720.03.1719.04.1717.07.17,

 20.07.1707.11.17

12.11.1723.11.1724.11.1706.12.1720.12.1715.01.1823.01.1823.01.18,

 31.05.1804.06.1811.06.18

02.08.1820.12.1813.06.1924.06.19, 01.08.19, 06.11.19, 05.07.20, 07.12.20, 23.02.21, 18.03.21, 23.05.21, 13.07.21, 20.07.21, 11.08.21, 13.10.21, 06.12.21, 29.03.22, 28.06.22, 17.07.22, 27.11.23, 27.12.23, 04.02.24, 14.02.24, 23.06.24, 26.06.24