Browsing Archives

פתר

פָּתַר – מצא תשובה לבעיה, לתרגיל, לחידה, לשאלה

השורש: פ.ת.ר

שם הפועל: לפתור

פִּתרוֹן  (ז')- תשובה לבעיה, לשאלה

רבים: פִּתְרוֹנוֹת

 דוגמאות:

הממשלה מנסה לפתור את בעיית הדיור.

צריך לפתור את הסכסוך בדרכי שלום ולא במלחמה.

המורה נתן לתלמידים תרגיל קשה במתמטיקה וביקש מהם לפתור אותו בבית.

אני לא מצליח לפתור את התרגיל בחשבון.

יש בעיות שאין להן פתרון.

אנחנו מחפשים פתרון לבעיה ולא מוצאים.

לבעיה הזו יש כמה פתרונות אפשריים.

אפשר להגיע לפתרון הבעיה בחשבון בשתי דרכים.

רבים בישראל תומכים בפתרון שתי מדינות לשני העמים.

הנאצים דיברו על "הפתרון הסופי" לבעיית היהודים.

 

הערך פתר נמצא בידיעות: 12.06.1820.05.19, 12.09.19, 02.06.20, 19.05.21, 26.07.21, 02.11.23, 06.03.24

 

פתרון

פִּתרוֹן  (ז') תשובה לבעיה, לשאלה

רבים: פִּתְרוֹנוֹת

השורש: פ.ת.ר

שם הפועל: לִפתוֹר

שם הפועל בבניין נִפְעַל: לְהִיפָּתֵר

 

דוגמאות:

יש בעיות שאין להן פתרון.

אנחנו מחפשים פתרון לבעיה ולא מוצאים.

לבעיה הזו יש כמה פתרונות אפשריים.

המורה נתן לתלמידים תרגיל קשה במתמטיקה וביקש מהם לפתור אותו בבית.

אפשר להגיע לפתרון הבעיה בחשבון בשתי דרכים.

רבים בישראל תומכים בפתרון שתי מדינות לשני העמים.

הנאצים דיברו על "הפתרון הסופי" לבעיית היהודים.

 

הערך פתרון נמצא בידיעות: 

21.09.1618.12.1616.01.1701.02.1712.02.1720.03.1719.04.1717.07.17,

 20.07.1707.11.17

12.11.1723.11.1724.11.1706.12.1720.12.1715.01.1823.01.1823.01.18,

 31.05.1804.06.1811.06.18

02.08.1820.12.1813.06.1924.06.19, 01.08.19, 06.11.19, 05.07.20, 07.12.20, 23.02.21, 18.03.21, 23.05.21, 13.07.21, 20.07.21, 11.08.21, 13.10.21, 06.12.21, 29.03.22, 28.06.22, 17.07.22, 27.11.23, 27.12.23, 04.02.24, 14.02.24