Browsing Archives

פתע

פֶּתַע פתאום, משהו שקורה ברגע בלי שידעת שהוא יקרה

השורש: פ .ת.ע

שם הפועל: לְהַפְתִיעַ

שם עצם: הַפְתָעָה

דוגמאות:

הגשם הפתיע אותנו. חשבנו שיהיה יום יפה.

זה לא מפתיע שהוא מצליח. הוא מאוד מוכשר וחרוץ.

הנהג עצר את האוטובוס עצירת פתע וכמה נוסעים נפלו.

הלכתי ברחוב ולפתע ראיתי אותו מרחוק.

המורה עשתה לתלמידים בוחן פתע.

הם הכינו לאמא מסיבת הפתעה ליום ההולדת.

 

הערך פתע נמצא בידיעות: 27.09.1731.01.19, 05.07.2, 17.10.23, 27.10.23, 06.11.23 , 07.11.23, 07.11.23, 17.11.23, 03.12.23, 15.02.24